Yleissotilalllinen katsaus vuosien 1953-54 vaihteessa

  • J. Järventaus Sotakorkeakoulu
Avainsanat: Katsaus, taistelutoiminta

Abstrakti

Johdannossa todetaan, että esityksessä "rajoitutaan käsittelemään vain eräitä suuntaviivoja ja näistä mahdollisesti tehtäviä johtopäätöksiä sellaisten lähinnä taistelutoimintaa koskevien kysymysten osalta, jotka suomalaisen upseerin kannalta tavalla tai toisella ovat mielenkiintoisia". Ensimmäisen luvun, "Nykyhetken näkymiä taistelun elementtien ja eri aselajien piirteistä", alussa todetaan käsitysten olevan ristiriitaisia tulevan sodan luonteesta ja teknisten keinojen merkityksestä sekä esitetään taulukkomuodossa lyhyt vertailu englantilaisen, amerikkalaisen ja neuvostoliittolaisen divisioonien eroista aseistuksen ja varustuksen osalta. Luvussa tarkastelun kohteena ovat omina osioinaan iskuvoima, tulivoima ja tulen koordinointi, panssarijoukot, panssarintorjunta, pioneeritoiminta, ilmatorjunta, lentojoukot, liikkuvuus ja viestitoiminta.
Toisessa luvussa tarkasteluun on otettu eräitä havaintoja ja näkökohtia taktiikan alalta. Ensiksi käsitellään hyökkäystaistelua muun muassa Korean sodan kokemusten perusteella. Lopuksi tarkastelusta kiteytetään muutamia päätelmiä tulivalmistelusta, murtoon pääsemisen periaatteista, huollon merkityksestä jne. Seuraavana esitetään näkökohtia puolustustaistelusta ja todetaan, että uusia puolustuksen pulmakysymyksiä ovat tulivoiman ja sen ulottuvuuden kasvu, iskukykyiset panssarivaunujoukot sekä selustaan suuntautuvat maahanlaskut. Eri maissa vallitsevien virtauksien esittelemiseksi tarkastellaan muutamia kaavioita Neuvostoliiton ja USA:n puolustuksen järjestelyistä. Luvun lopussa tarkastelun kohteena ovat viivytys ja maihinnoususotatoimi. Artikkelin johtopäätöksissä muun muassa todetaan, että "Lyhyesti sanoen suomalaisen taktiikan toteutumisen ihanteelliset puitteet ovat vaikeat maasto- ja huonot sääolosuhteet."
Viittaaminen
Järventaus, J. (1). Yleissotilalllinen katsaus vuosien 1953-54 vaihteessa. Tiede Ja Ase, 12(12), 243 - 306. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47350
Osasto
Artikkelit