Maanpuolustus ja upseerit

Kirjoittajat

  • A. Pönkänen Pääesikunta

Avainsanat:

Maanpuolustus, upseerit

Abstrakti

Artikkelin alussa määritetään käsite maanpuolustus sekä luetellaan maanpuolustustoimenpiteet, joita ovat muun muassa poliittiset ja hallinnolliset, henkiset, taloudelliset, sotilaallisesta ja väestönsuojeluun liittyvät. "Tällä tavoin käsitettynä maanpuolustus, totaalinen puolustus, lienee hyväksytty kaikkialla maailmassa." Lisäksi todetaan muun muassa, että maanpuolustus ei ole yksinomaan aktiivipalveluksessa olevien asia vaan se kuuluu kaikille. Luvussa "Maanpuolustus ja reservin upseerit", todetaan, että maanpuolustuksen tekijöitä tarkasteltaessa reservin upseerit ovat ratkaisevissa asemissa yhteiskunnan eri tehtävissä. Luvussa tarkastellaan suhtautumista maanpuolustukseen ja siihen liittyviä näkökulmia sekä asennemuutoksia sotien jälkeen.
Seuraavassa luvussa käsitellään vastaavalla tavalla aktiiviupseereiden suhdetta maanpuolustukseen sekä heille asetettavia vaatimuksia. Kirjoittaja esittää muun muassa huolensa sotatieteellisen tutkimustyön alennustilasta, joskin kehittymisen merkkejä on hänen mielestään havaittavissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1956-01-01

Viittaaminen

Pönkänen, A. (1956). Maanpuolustus ja upseerit. Tiede ja ase, 14(14), 5–14. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47364

Numero

Osasto

Artikkelit