Jäämeren rannikon sotatoimet toisen maailmansodan aikana

Kirjoittajat

  • Jaakko Valtanen Sotakorkeakoulu

Avainsanat:

Jäämeri, Norja, toinen maailmansota

Abstrakti

Kirjoittaja toteaa johdannossaan, että toisen maailman sodan tarkasteluissa ovat Jäämeren alueen operaatiot jääneet verrattain vähälle. Tämän johdosta tutkielman tarkoituksena on tarkastella vain Jäämeren rannikon sotatoimia. "Toisen maailmansotaan niillä lienee toisarvoinen merkitys, mutta alueen sotatoimien lopputuloksen kannalta niillä on kuitenkin strategista suuruusluokkaa oleva asema sodan kokonaiskulussa." Kirjoittaja toteaa muun muassa, että vaikka alueen sotatoimiin osallistui kuusi valtiota, olivat tapahtumat pääasiasiassa Saksan ja Venäjän etujen sanelema. Lisäksi hän toteaa, että tietojen saanti on ollut varsin vaikeaa. Toisessa luvussa tarkastellaan Jäämeren rannikon sotatoimialueen erikoisluonnetta. Kolmannessa luvussa esitetään alueen haltuunottaminen ja kahdella ryhmityspiirroksella havainnollistettuna saksalaisten joukkojen puolustusryhmitys vuonna 1940. Seuraavassa luvussa, "Saksalaisten hyökkäys Muurmanskiin 1941", tarkastellaan ensin joukkojen keskitykset ja hyökkäysvalmistelut sekä saksalaisten hyökkäyssuunnitelma piirroksella havainnollistettuna. Tämän jälkeen tarkastelussa on hyökkäyksen alku ja venäläisten ensimmäiset vastatoimenpiteet käsitellen kolmena eri operaationa Litsajoen hyökkäykset ja saksalaisten ryhmittyminen ns. talviasemaan syys - lokakuussa 1941. Lisäksi käsitellään merellä tapahtunutta toimintaa Jäämeren rannikkovesillä. Viidennessä luvussa käsitellään puolustuksen ja tasapainon vuosia 1942-1943. Luvussa tarkastellaan muun muassa saksalaisten ja venäläisten joukkojen puolustusryhmitystä, venäläisten hyökkäystä keväällä 1942 ja Saksan meritoimintaa Jäämerellä. Kuudennessa luvussa käsitellään vuoden 1944 yleistilanteen ja Suomen erillisrauhan vaikutusta Jäämeren sotatoimiin. Seuraava luku käsittelee venäläisten hyökkäystä Petsamoon suunnitelmineen ja operaation eri vaiheineen. Viimeisessä luvussa tarkastellaan operaatiota nimeltä "Nordlicht" ja sodan lopputapahtumia. Artikkeli päättyy johtopäätöksiin, joissa osaltaan pohditaan saksalaisten epäonnistumisen syitä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1958-01-01

Viittaaminen

Valtanen, J. (1958). Jäämeren rannikon sotatoimet toisen maailmansodan aikana. Tiede Ja Ase, 16(16), 82–125. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47389

Numero

Osasto

Artikkelit