Saksalaisten hyökkäys Ardenneille joulukuussa v1944

Kirjoittajat

  • L. T. Vilkko Puolustusvoimat

Avainsanat:

Ardennit, toinen maailmansota

Abstrakti

Tämän operatiivis-taktillisen tutkielman ensimmäisessä luvussa tarkastellaan Ardennien taistelun taustaa. Ensin tarkastellaan yleistilannetta lännessä syksyllä 1944 ja karttapiirroksen avulla länsiliittoutuneiden toimintasuunnitelmia sekä saksalaisten joukkoja ja hyökkäystaistelun kaavailuja. Toisessa luvussa tarkastellaan lyhyesti Ardennien alueen maastollisia ja ilmastollisia tekijöitä idästä länteen suoritettavaa hyökkäystä varten. Kolmas luku, "Saksalaisten hyökkäyssuunnitelma", todetaan, että vastahyökkäyksen päämääränä oli pysäyttää länsiliittoutuneiden hyökkäys lopullisesti ja aiheuttaa sille suuret tappiot sekä mielialan kohottaminen. Hyökkäyssuunnitelman käsittelyn jälkeen tarkastellaan operaatioon osallistuneita panssari- ja jalkaväkijoukkojen sekä tukevien aselajien tilannetta. Luvun lopuksi lyhyen tarkastelun kohteena ovat ilmavoimat, huolto, johtosuhteet sekä hyökkäyksen hämäämistoimenpiteet.
Seuraavassa luvussa käsitellään länsiliittoutuneiden ryhmitystä ja toiminnan suunnittelua Ardennien alueella. Tarkastelun kohteena ovat joukot, puolustuksen järjestelyt ja tiedustelu. Viidennessä luvussa käsitellään hyökkäyksen vaiheet ja taistelun kulku eri vaiheineen ja seuraavassa luvussa tarkastellaan saksalaisten hyökkäyksen olennaisia piirteitä. Lopuksi käsitellään länsiliittoutuneiden puolustustaistelua taistelun eri vaiheissa sekä muun muassa panssarintorjuntaa, tykistön ja ilmavoimien käyttöä. Yhteenvedossa selvitetään syitä saksalaisten huonoon menestykseen.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1958-01-01

Viittaaminen

Vilkko, L. T. (1958). Saksalaisten hyökkäys Ardenneille joulukuussa v1944. Tiede Ja Ase, 16(16), 198–253. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47393

Numero

Osasto

Artikkelit