Television nykyinen kehitysvaihe ja sen sotilalliset käyttömahdollisuudet

  • Oiva K. Aro Puolustusvoimat
Avainsanat: Televisio, sotilaskäyttö

Abstrakti

Artikkelissa luodaan aluksi katsaus television syntyyn ja kehitykseen sekä kirjoitushetken levinneisyyteen ja teknilliseen tasoon eri puolilla maailmaa. Kirjoittaja toteaa, että televisio ehti vain rajoitetusti toiseen maailmansotaan. Hän ennustaa, että televisio tulee tulevaisuuden taistelukentän kuvaan antamaan erittäin monipuolisen ja tehokkaan panoksen muun muassa johtamista ajatellen. Keskeinen osa artikkelista käsittelee television syntyä, kehitystä ja levinneisyyttä sekä sen teknillisiä perusteita ja television sovellutuksia siviiliyhteiskunnassa. Television sotilaallisissa käyttömahdollisuuksissa esitellään sen käyttöä tiedustelu- ja valvontavälineenä, ohjuskäyttöä, käyttöä ilmavalvonnassa, laivastokäyttöä sekä viestitoiminnassa. Lisäksi käsitellään lyhyesti käyttömahdollisuuksia sotilaskoulutuksessa. Kirjoittaja suosittelee johtopäätöksinään muun muassa, että " sotilastelevisiotoiminta on pantava alulle määrätietoista suunnitelmallisuutta noudattaen eikä hajanaisia näytöksiä ja kokeita suorittaen".
Viittaaminen
Aro, O. K. (1). Television nykyinen kehitysvaihe ja sen sotilalliset käyttömahdollisuudet. Tiede Ja Ase, 18(18), 237 - 275. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47413
Osasto
Artikkelit