Järjestelmät - informaatio - ihminen

Kirjoittajat

  • Martti Kumpula Ilmavoimien Esikunta

Avainsanat:

Informaatio, ihminen

Abstrakti

Johdannossa tarkastellaan perustaksi erilaisia yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia. Siinä todetaan, että aseiden kehittyminen entistä monimutkaisemmiksi, automaation lisääntyminen ja teknisen kehityksen nopeutuminen ovat pakottaneet näkemään sodankäynnin välineet järjestelminä. "Tämän katsauksen ensimmäisessä osassa tarkastellaankin järjestelmiä, niiden suunnittelua ja tekniikkaa. Myös sotilaan pyrkimystä osista kokonaisuuteen - aseista asejärjestelmiin- valaistaan esimerkein." Katsauksen toisessa osassa on painopiste asetettu informaation osuuteen maanpuolustusjärjestelmien perustekijänä. "Tarkasteltaessa informaation osuutta järjestelmien valvonnassa, keskitytään lähinnä automaattisen valvonnan osuuteen."
Katsauksen kolmas osa käsittelee ihmisen osuutta järjestelmässä sivuten ihmisen ja tietokoneen välistä suhdetta. "Koska ihmisten sopeutuminen teknisiin järjestelmiin yhtenä niiden osana ei ole vailla varsin monitahoista problematiikkaa, onkin osan lopussa tarkasteltu eräitä järjestelmäkoulutukseen liittyviä kysymyksiä." Jokainen katsauksen kolmesta luvusta päättyy johtopäätöksiin, "minkä lisäksi katsauksen loppupäätelmissä on viitattu näkökohtiin, joiden esillä oleviin asioihin toivottavasti myöhemmin kohdistetussa yksityiskohtaisessa tutkimuksessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota...."

Tiedostolataukset

Julkaistu

1964-01-01

Viittaaminen

Kumpula, M. (1964). Järjestelmät - informaatio - ihminen. Tiede ja ase, 22(22), 154–225. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47442

Numero

Osasto

Artikkelit