Kumouksellinen sota

Kirjoittajat

  • Niilo Palmén Pääesikunta

Avainsanat:

Kumoukselline sota, sisällissota

Abstrakti

Johdannossa selvitellään kumouksellisen sodan perusteita ja sen asettamia vaatimuksia normaaliin sodankäyntiin verrattuna. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan kumouksellisen sodan käsitteitä ja määritelmiä. Tärkeimmäksi tunnusmerkeiksi todetaan, että taistelua käydään maan rajojen sisällä, hyökkääjä on pääosin oman maan väkeä ja taistelun päämääränä on riistää hallitukselta valta. Toisessa luvussa, "Kumouksellisen sodan yleinen luonne ja erikoispiirteet", käsitellään muun muassa kumouksellisen sodan edellytyksiä, organisaation merkitystä kumouksellisessa sodassa, väestön osuutta ja ulkolaista apua ja kumouksellisen sodan tekniikkaa.
Kolmannessa luvussa tarkastellaan kumouksellisen sodan kehittymistä ja vaiheita, joita ovat valmisteluvaihe, kriitillinen vaihe ja vakauttamisvaihe. Niiden sisältöä käsitellään tarkemmin luvun loppupuolella. Seuraavissa luvuissa käsitellään organisaation eri vaiheita sekä kumouksellisen sodan tekniikka, joita ovat organisaatiotekniikka. propaganda ja agitaatio, lakot, tuhoteot, terroritoiminta ja sissisota. Kuudennessa luvussa tarkastellaan kumouksen torjuntaa. Toimintatapoina käsitellään kumouksen torjuntaa sen valmisteluvaiheessa ja seikkaperäisesti kumouksen torjuntaa sen aseellisessa vaiheessa. Yhdistelmässä muun muassa todetaan, että "Kumouksellisen toiminnan ja sodan omalaatuisuus ja monimuotoisuus tekevät siitä opillisena kysymyksenä varsin vaikeasti käsiteltävän."
There is summary in English at the end of the article.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1967-01-01

Viittaaminen

Palmén, N. (1967). Kumouksellinen sota. Tiede ja ase, 25(25), 199–236. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47470

Numero

Osasto

Artikkelit