Aseettomasta vastarinnasta

Kirjoittajat

  • M. Lappalainen Puolustusvoimat

Avainsanat:

Aseeton vastarinta

Abstrakti

Johdannossa käsitellään aseettoman vastarinnan muotoja ja onnistumista eri aikakausina sekä listataan aseettoman vastarintaa koskevan tutkimuksen pääkysymyksiä, joita artikkelissa tarkastellaan. Ensimmäisessä luvussa analysoidaan aseettoman vastarinnan käsitteistöä ja määritellään käsite. Seuraavassa luvussa käsitellään aseettoman vastarinnan päämääriä ja tavoitteita. Päämäärää tarkasteltaessa todetaan, että "Aseettoman vastarinnan yleisen päämäärän voidaan sanoa olevan saman kuin aseellisenkin puolustuksen." Lisäksi luvussa käsitellään aseettoman vastarinnan tavoitteisiin, mahdollisuuksiin ja menetelmiin vaikuttavia tekijöitä.
Neljännessä luvussa, "Aseettoman vastarinnan keinot ja menetelmät", käsitellään aluksi suuntaviivoja toiminnan perustana. Keinoina ja menetelminä käsitellään muun muassa huomion kiinnittämistä, yhteistyöstä pidättäytymistä esimerkkinä Tanskan ja Norjan tapahtumat ja yleistä tottelemattomuutta. Lisäksi käsitellään aseettoman vastarinnan organisointia. Seuraavassa luvussa tarkastellaan saatuja kokemuksia eri maissa ja muun muassa sortovuosien ajan vastarinnasta Suomessa. Kuudes luku tarkastelee aseettoman vastarinnan mahdollisuuksia Suomessa, käsitellen yleisiä perusteita, yleistilannetta ja Suomen strategista asemaa, saatuja kokemuksia ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksia maanpuolustukseen. Lisäksi tarkastellaan aseettoman vastarinnan organisointia.
There is summary in English at the end of the article.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1970-01-01

Viittaaminen

Lappalainen, M. (1970). Aseettomasta vastarinnasta. Tiede Ja Ase, 28(28), 31–67. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47496

Numero

Osasto

Artikkelit