Näkökohtia kantaviestiverkon käyttömahdollisuuksista puolustusvoimien sodan ajan viestitoiminnassa

  • R. Penttinen Pääesikunta
Avainsanat: Kantaviestiverkko, sotilaskäyttö

Abstrakti

Johdannon mukaan rauhanaikaisen valtakunnallisia ja alueellisia yhteystarpeita varten rakennetun kantaviestiverkon merkitys puolustusvoimien sodan ajan toiminnassa on parin vuosikymmenen aikana muuttunut merkittävästi. Perusteiksi todetaan muun muassa sen voimakas kehittyminen liikenteellisesti ja teknisesti, sodankäyntimenetelmistä johtuen yhteystoiminnan tarvealueen laajentuminen ja puolustusvoimien viestimateriaalin verrattain vähäinen kehitys. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan kantaviestiverkon tilannetta ja lähivuosien kehittämissuuntia eritellen se posti- ja lennätinlaitoksen hallinnoimaan kaukoverkkoon ja puhelinlaitosten omistamiin paikallisverkkoihin.
Toisessa luvussa tuodaan esille sotilaskäyttöön otettavien yhteyksien vaatimuksia. Seuraavassa luvussa, "Kantaviestiverkon sotilaskäyttö", tarkastellaan käyttötapoja, joita ovat yhteyksien irrottaminen olevasta verkosta, verkon käyttö sellaisenaan sekä henkilövälitteisen varakeskusjärjestelmän muodostaminen. Näitä käyttötapoja tarkastellaan jokaista erikseen yksityiskohtaisemmin ml. automatisoidun puhelinverkon sotilaskäyttö. Viimeisessä luvussa käsitellään kantaviestiverkon toimintavarmuutta ja rakenteellisia suojaustoimia. Artikkelin yhdistelmässä korostetaan muun muassa rauhan aikana tehtävää suunnittelua ja valmisteluja sekä selvää vastuiden jakamista poikkeusoloja ajatellen.
Julkaistu
1971-01-01
Viittaaminen
Penttinen, R. (1971). Näkökohtia kantaviestiverkon käyttömahdollisuuksista puolustusvoimien sodan ajan viestitoiminnassa. Tiede Ja Ase, 29(29), 228 - 260. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47514
Osasto
Artikkelit