Perinteet ja realismi. Suomen puolustusvoimat saksalaisarvioissa 1930-luvulla

Kirjoittajat

  • Martti Julkunen

Avainsanat:

Suomi, Saksa, suhteet, 1930-luku

Abstrakti

Ensimmäisessä luvussa, "Väline uuden Saksan sisäänajossa (1933 -1935)", käsitellään lähinnä sotilaallisella tasolla tapahtunutta kanssakäymistä Saksan ja Suomen välillä. Luvussa muun muassa todetaan, että "Hitlerin suunnitelmissa ja ohjelmissa ennen vuotta 1933 Suomi ei tullut sanottavasti esiin. Ainoat tiedot koskevat hänen mainintojaan Suomen asemasta bolshevismin vastaisessa rintamassa, mutta muuten Suomi oli sivuasia." Luvussa korostetaan laivastovierailujen merkitystä, jossa taustalla oli Suomen laivaston rakentaminen. Lisäksi käsittelyssä ovat muun muassa korkean tason vierailut maiden sotilashenkilöiden kesken ja sotilasasiamiesten asettaminen sekä toiminta.
Toinen luku käsittelee sotilaita poliittisen yleiskehityksen vastavoimana aikajaksolla 1936-37. Kolmannessa luvussa, "Vieraantuvat ystävät", käsitellään muun muassa Suomen sotaväen päällikön virallista vierailua Saksaan ja sen merkitystä sekä kartoitetaan syitä suhteiden vieraantumiseen ja sen ilmenemismuotoihin. Viimeisessä luvussa, " Saksalainen näkökulma", tuodaan esille muun muassa, että "Saksan politiikkaa tarkasteltaessa on huomattava, että pelkästään Suomen tapauksen erillinen tarkastelu antaa siitä vinon kuvan. Saksan kokonaispolitiikan kannalta Suomen merkitys oli suhteellisen vähäinen. Lähinnä Saksan merivoimien
piirissä kehiteltiin strategisia suunnitelmia Suomen suunnalle 1930-luvulla."

Tiedostolataukset

Julkaistu

1981-01-01

Viittaaminen

Julkunen, M. (1981). Perinteet ja realismi. Suomen puolustusvoimat saksalaisarvioissa 1930-luvulla. Tiede ja ase, 39(39), 152–190. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47617

Numero

Osasto

Artikkelit