Saksalaisten suunnitelmat Itä-Karjalan ja Pietarin suhteen vuonna 1918

  • Reino Arimo Suomen Sotatieteellinen Seura
Avainsanat: Saksa, Itä-Karjala, Pietari, 1918

Abstrakti

Artikkelin ensimmäisessä luvussa käsitellään saksalaisten tuloa Suomeen ja heidän vastaanottoansa "ilon ja helpotuksen tuntein". Silloin luultiin, että "saksalaiset tulivat tänne täysin epäitsekkäästi vain auttaakseen meitä Vapaussodassamme ja punaisen hirmuvallan kukistamisessa." Myöhemmin on havaittu, että saksalaisten motiivit olivat varsin itsekkäät. Kiinnostuksen syyt ovat kirjoittajan mukaan pelkistetysti seuraavat: 1. Mahdollisuus painostaa venäläisiä Pietarin suunnalta. 2. Suomi tarjosi mahdollisuuden torjua länsivaltojen mahdolliset interventiot Venäjälle. 3. Suomesta oli mahdollista saada monia raaka-aineita ja saksalaisten käsityksen mukaan jopa elintarvikkeitakin. Hän toteaa kuitenkin, että kokonaan ei voida kieltää saksalaisten humanitääristäkään motiivia. Lisäksi luvussa todetaan Suomeen tulleet saksalaiset joukot, niiden toimintasuunnat ja henkilövahvuudet.

Toisessa luvussa tarkastellaan, miten sotalaitos siirtyi saksalaisten johtoon ja Mannerheimin suhtautumista siihen. Seuraavissa luvuissa käsitellään saksalaisten joukkojen siirtoja ja sijoituksia Suomessa sekä saksalaisten tiedustelutoimintaa Suomen itärajalla ja Pohjois-Suomessa. Viimeisessä luvussa tarkastelussa ovat saksalaisten operaatiosuunnitelmat. Artikkelin lopussa todetaan, että "Ellei Saksan valtakunta olisi luhistunut syksyllä 1918, olisivat ilmeisestikin suomalaiset joukot joutuneet taistelemaan saksalaisten sodanpäämäärien hyväksi."
Viittaaminen
Arimo, R. (1). Saksalaisten suunnitelmat Itä-Karjalan ja Pietarin suhteen vuonna 1918. Tiede Ja Ase, 41(41), 90 - 103. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47637
Osasto
Artikkelit