Hyvinkää itsenäisyyssodassa 1918

Kirjoittajat

  • Jarl Kronlund Sotakorkeakoulu

Avainsanat:

Hyvinkää, itsenäisyyssota, vapaussota, 1918

Abstrakti

Kirjoittaja perustelee tutkimuksensa alussa miksi Hyvinkää on valittu kohteeksi. Hänen mukaansa Hyvinkäällä surmattiin huomattavasti enemmän punaisiksi luettavia henkilöitä kuin valkoisia. Selittäviä tekijöitä voivat hänen mukaansa olla saksalaisten hyökkäys, äärimmilleen kiristyneet luokkavastakohdat, paikkakunnan epätavallisen voimakkaat sisäiset jännitteet tai ulkopuolisten tekijöiden vaikutukset. "Näihin kysymyksiin ei ole tyydyttäviä vastauksia. Tämä tutkimus kokee paitsi valottaa terroria paikallisena ilmiönä myös tarkastella, missä määrin tapahtumain kulku oli yleisvaltakunnallisesti tyypillistä. Hyvinkään operaatiossa voidaan olettaa ilmenevän pelkistetympänä sen taktiikan ja sodankäyntimallin, joka leimasi taisteluja yleisemminkin. Hyvinkäällä ennen sotaa vallinneet olosuhteet johtivat siihen, että Hyvinkäästä tuli punainen, ja edelleen siihen, että sota tuli Hyvinkäälle. Sota seurauksineen ei tule riittävästi selitetyksi, ellei tutkimukseen liitetä myös jälkiselvittelyä, joka nimenomaan Hyvinkäällä muodostui ankaraksi. Juuri tämä vaikutusilmiö on ollut yksi vähiten tutkituista asioista."
Aluksi käsitellään "itsenäisyyssota"-käsitteen sisältöä verrattuna muihin ko. sodasta käytettyihin nimityksiin. Seuraavassa luvussa käsitellään Hyvinkään alueen yhteiskunnallisia kehityspiirteitä 1860-1917. Luvussa "Punainen Hyvinkää" tarkastellaan vallan siirtymistä sosialisteille, punakaartin syntyä, punaista kunnallishallintoa ja terroria sekä Hyvinkään punakaartia sodassa. Viides luku tarkastelee Hyvinkäällä käytyjen taistelujen kulkua ja sen eri osapuolia. Viimeisessä luvussa, "Valkoinen Hyvinkää", tarkastellaan Hyvinkään valtausta ja valkoista valtaa lieveilmiöineen ml. taulukot valkoisen vallan terrorin uhreista sekä teloitusten ja mielivallan päättymistä.

ISBN: 951-99761-6-7

Tiedostolataukset

Julkaistu

1986-01-01

Viittaaminen

Kronlund, J. (1986). Hyvinkää itsenäisyyssodassa 1918. Tiede Ja Ase, 44(44), 154–205. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47684

Numero

Osasto

Artikkelit