Merimiinoitteet Suomen vesillä talvisodassa ja Suomenlahdella vuonna 1941

  • Erik Wihtol
Avainsanat: Merimiinoitteet, Suomenlahti, 1941

Abstrakti

Artikkelin ensimmäisessä luvussa, "Aika talvisodan päättymiseen asti", käsitellään geostrategista kehitystä Itämerellä 1914-1939 ja talvisodan 1939-1940 tapahtumia sekä merimiinoitteita. Luvun yhdistelmässä todetaan muun muassa, että " Miinasota osoitti vaarallisuutensa ja tehokkuutensa sekä oli varteenotettava tekijä tulevaa merisotaa suunniteltaessa, vaikkakaan ei uskottu uuden sodan tulevan." Toisessa luvussa tarkastellaan aikajaksoa 1940-1941. Tarkastelun aluksia hahmotellaan sotilasmaantieteellisen tilanteen muuttumista kyseisinä vuosina ja tapahtumia Suomenlahden ja Itämeren alueella. Lisäksi valotetaan Hitlerin strategista ajattelua, Saksan maavoimien "Barbarossa"-suunnitelmaa ja "Kriegsmarinen" osuutta kyseissä suunnitelmassa. Lopuksi tuodaan esille Suomessa laadittuja suunnitelmia merisodan varalle. Seuraavassa luvussa käsitellään sodan alkamista kesäkuussa 1941 ja siihen liittyen Saksalais-suomalaisia merimiinoitteita sekä tilanteen kehittymistä Itämerellä Neuvostoliiton silmin.
Neljännessä luvussa, "Jumindan miinasulku", selvitellään aluksi tilannetta elokuun loppuun 1941 mennessä sekä elokuun tilannetta Itämerellä punalaivaston näkökulmasta. Seuraavaksi tarkastelussa on Tallinnan evakuointioperaation valmistelut, toteutus ja sen tulokset, oliko operaatio "menestys vai menetys". Seuraavaksi käsitellään tilanteen kehittymistä vuoden 1941 loppuun mennessä. Perusteeksi tuodaan ensin esille maarintaman tilanne ja tapahtumat syys-lokakuussa 1941. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään miinoitustoimintaa vuoden 1941 syksyllä ja yksityiskohtaisesti Hangon alueen evakuointia. Koonnoksessa tarkastellaan vuotta 1941 koskien Suomenlahden miinoitteita, miinasodan aiheuttamia alustappioita, Saksan merisodanjohdon Itämeren näkemyksiä, Neuvostoliiton Itämeren laivaston toimintaa miinasodassa ja saksalais-suomalaista yhteistoimintaa. Artikkelin liitteinä on tietoja miinoista sekä useita taulukoita merimiinoittamisesta ajankohtineen ja niissä käytetyistä miinoista.

ISBN: 951-99871-3-4
Viittaaminen
Wihtol, E. (1). Merimiinoitteet Suomen vesillä talvisodassa ja Suomenlahdella vuonna 1941. Tiede Ja Ase, 45(45), 120 - 171. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47692
Osasto
Artikkelit