Suunnitelma rauhasta

  • Vesa Tynkkynen Maanpuolustuskorkeakoulu
Avainsanat: Suojajoukot, työvoimatarve 1941-1942

Abstrakti

Kirjoittajan mukaan "Karjalan Armeijan heinäkuussa 1941 alkanut hyökkäys jatkui edelleen marraskuussa Maaselän kannaksen valtaamiseksi. Samanaikaisesti oli Karjalan kannaksella aloitettu joukkojen osittainen kotiuttaminen. Sotien jälkeinen historian kirjoitus on tulkinnut marraskuusta 1941 kesään 1942 asti kestäneet kotiuttamiset siten, että työvoiman irrottaminen puolustusvoimista talouselämän palvelukseen edellytti aseissa olevan kenttäarmeijan uudelleenjärjestelyä ja osittaisia kotiuttamisia. Tulkinta luokin mielikuvan, jonka mukaisesti sotatoimien johtamisessa operatiiviset kysymykset olivat jääneet työvoimatarpeiden varjoon. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on luoda aiempaa hienosyisempi ja syvällisempi kuva työvoimatarpeiden ja operatiivisten näkökohtien välisistä suhteista syksystä 1941 kesään 1942."
Artikkelin ensimmäinen luku tarkastelee suojajoukkosuunnitelmaa, käsitellen suojajoukkoja ennen jatkosotaa, suunnittelun käynnistymistä ja suunnitelman sisältöä sekä kaavailuja rauhanajan joukkojen ryhmitykseksi. Lisäksi tuodaan esille armeijakuntien komentajien mielipiteet suunnitelman tiimoilta. Seuraava luku, "Hoitamaton työvoimakysymys", tarkastellaan valmisteluja ennen talvisotaa ja työvoimatarpeita jatkosodan alussa. Kolmannessa luvussa käsitellään operatiivisia valmisteluja, tarkastellen Päämajan suunnitelmaa, puolustuslinjaa Karjalan kannaksella, puolustuslinjaa Aunuksen kannaksella sekä uudelleen järjestelyjä Karjalan, Aunuksen ja Maaselän kannaksilla. Lopuksi esitetään poliittisen johdon vaatimuksia. Neljännessä luvussa käsitellään teeman, "Suojajoukkokokoonpanosta luovutaan", puitteissa johtosuhdejärjestelyjä, alokkaiden käyttöä, kotiuttamisia, Saksan vaikutusta sekä divisioonan kokoonpanoa. Kirjoittaja toteaa yhteenvedossaan muun muassa, että " Suojajoukkosuunnitelmasta jouduttiin luopumaan sodassa sangen tavanomaisen syyn takia. Arvio tilanteen kehittymisestä ei toteutunut. Pelkistäen voidaan sanoa, että suojajoukkokokoonpanosta luovuttiin, koska Saksa ei kyennyt lyömään Neuvostoliittoa."
Viittaaminen
Tynkkynen, V. (1). Suunnitelma rauhasta. Tiede Ja Ase, 51(51), 135 - 160. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47756
Osasto
Artikkelit