Rajavartiolaitoksen lähtökohdat 2000-luvulle

Kirjoittajat

  • Jaakko Smolander Rajavartiolaitos

Avainsanat:

Rajavartiolaitos, 2000-luku

Abstrakti

Kirjoittaja pohtii artikkelinsa alussa tulevaisuuden asettamia vaatimuksia. "Tulevaisuuden Euroopassa ei haluta olevan sotilaallisia jakolinjoja eikä sotilaallista jännitettä. Kun tähän toivottuun kehitykseen lisätään vielä optimistiset ajatukset Venäjän integroimisesta ensisijaisesti taloudellisin, mutta myös poliittisin yhteenkuuluvaisuuden sitein yhteiseen Eurooppaan, voidaan kysyä: minkä vuoksi ja millaista rajojen vartiointia enää tarvitaan? Olisiko Suomenkin rajavartiolaitoksen tulevaisuuden tavoitteeksi otettava rajojen valvonnan tarpeettomaksi tekeminen 2000-luvulla?" Suomen rajavartiotoiminnan kehitysvaiheiden esittelyn jälkeen, artikkelissa tarkastellaan rajavartiolaitoksen asemaa Suomen sisäisessä turvallisuudessa. Rajojen vartiointiin vaikuttuvia tulevaisuuden kehityslinjoja käsiteltäessä, tuodaan esille muun muassa Euroopan unionin merkitys, Naton laajentumismahdollisuudet ja Venäjän vaikutus. Rajavartiolaitoksen tehtäviä ja toimintalinjoja tarkasteltaessa todetaan muun muassa, että rajavartiolaitoksen perustehtävänä tulee edelleen olemaan rajojen valvonta. Lisäksi artikkelissa pohditaan muun muassa laitoksen hallinnon ja koulutusjärjestelmän sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämistarpeita. Lopuksi kirjoittaja toteaa, että " Rajavartiolaitos on kyennyt 80-vuotisen toimintansa aikana sopeuttamaan tehtävänsä, organisaationsa ja toimintamenetelmänsä maamme kulloiseenkin turvallisuustilanteeseen. Näin tulee tapahtumaan 2000-luvullakin."

Tiedostolataukset

Julkaistu

1998-01-01

Viittaaminen

Smolander, J. (1998). Rajavartiolaitoksen lähtökohdat 2000-luvulle. Tiede Ja Ase, 56(56), 19–28. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47804

Numero

Osasto

Artikkelit