Syvä taistelu, uhka alueelliselle huoltojärjestelmälle?

Kirjoittajat

  • Jaakko Karppinen Puolustusvoimat
  • Teemu Ruuskanen Puolustusvoimat

Avainsanat:

Syvä taistelu, alueellinen huoltojärjestelmä

Abstrakti

Artikkelin johdannossa tarkastellaan syvän taistelun perusteita. Siinä todetaan syvän taistelun periaatteen ja vastustajan syvyyteen tehtyjen tuli-iskujen tulleen käyttöön Persianlahden sodan jälkeen. Toisessa luvussa tarkastellaan syvän taistelun käsitettä Yhdysvaltojen ja Venäjän taisteluopeissa. Seuraavassa luvussa esitetään taulukoiden avulla taktis-operatiivinen arvio syvän taistelun uhkasta ja vaikutuksesta.
Seuraavassa luvussa, " Sotateknillinen arvio syvän taistelun uhkasta ja vaikutuksesta", tarkastellaan tulen tehon vaikutuksen teoreettista määrittämistä, ilma-aseen ja tykistöaseen tulen tehon vaikutusta sekä esitellään käytössä olevia taisteluvälineitä. Viimeisessä luvussa käsitellään alueellisen huoltojärjestelmän kehittämistä, todeten muun muassa, että " Lähtökohtana on oltava huollon perusjärjestelyt, jotka sopivat mahdollisimman vähin muutoksin niin strategisen iskun kuin laajamittaisen hyökkäyksenkin torjuntaan." Luvussa käsitellään huollon johtamista, huoltojoukkojen ryhmittämistä ja käyttöä, materiaalin kunnossapitoa sekä kuljetuksia. Luvun yhdistelmä alussa todetaan, että " Syvän taistelun suurin uhka alueelliselle huoltojärjestelmälle on hyökkääjän toimintojen yhdenaikaisuus, koska se sitoo puolustajan huollon voimavarat laajalla alueella."
There is summary in English at the end of the article.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1998-01-01

Viittaaminen

Karppinen, J., & Ruuskanen, T. (1998). Syvä taistelu, uhka alueelliselle huoltojärjestelmälle?. Tiede Ja Ase, 56(56), 84–105. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47808

Numero

Osasto

Artikkelit