Suomen puolustuskysymys 2020-luvulla

Kirjoittajat

  • Jouni Laari Puolustusvoimat
  • Hannu Koli Puolustusvoimat

Avainsanat:

Suomi, puolustus 2020-luvulla

Abstrakti

Artikkelin johdannossa todetaan, että ihmiskunnan historia on sotien värittämää. "Tunnettu historiankirjoitus käsittää yli 14000 sotaa tai aseellista yhteenottoa. () Kansakunnan turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa päätöksenteossa on osattava ottaa huomioon historian opetukset ja valmistautua aseelliseen yhteenottoon." Kirjoittajan mukaan uhkakuva Euroopassa on muuttunut merkittävästi 1990-luvun aikana. Kylmän sodan päättyminen nosti esille tukahdutetut äärikansalliset tunteet sekä uskonnolliset ristiriitaisuudet ja maailma ajautui aseellisten konfliktien ja kriisien verkkoon. Kirjoittajien mukaan suuntaus "tukee arvioita, joiden mukaan seuraava suurkonflikti käytäisiin sivilisaatioiden välillä. () Yhteistä näille oli tilanteen kehityksen nopeus ja yllättävyys. Myös Suomen puolustuksen on kyettävä tarvittaessa nopeastikin vastaamaan turvallisuusympäristössämme tapahtuviin yllättäviin muutoksiin."
Toisessa luvussa käsitellään liittoutumiskysymystä, tarkastellen Suomessa käytyä puolustuskeskustelua ja sen taustoja, ydinaseiden merkitystä ja Euroopan yhteistä puolustusta. Seuraavassa luvussa, "Aseteknologian vaikutus sodankäynnin kehitykseen", tuodaan esille kehitystrendit ennen, nyt ja tulevaisuudessa sekä asevoimien muutokset kehityksen myötä. Informaatiosodankäynnin tarkastelun jälkeen hahmotellaan tulevaisuuden sodankäyntiä. Ensin tarkastellaan liikenopeutta ja reagointikykyä sekä puolustushaarojen roolia moniulotteisessa taistelutilassa. Lisäksi tarkastellaan venäläisten ja Naton käsityksiä tulevaisuuden sodankäynnistä sekä teemaa "Puolustusvoimat ja 2020-luvun sodankäynti". Viimeisessä luvussa hahmotellaan muun muassa puolustusvoimien suorituskyvyn tehostamista, uutta joukkorakennetta ja puolustushaaroja vuonna 2020 sekä rahoitusongelmia sekä esitetään uusi johtamisen ja hallinnon rakenne. Päätännässä kiteytetään kirjoituksen keskeiset väittämät ja esitetään muun muassa Suomen operatiivinen aluejako.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2000-01-01

Viittaaminen

Laari, J., & Koli, H. (2000). Suomen puolustuskysymys 2020-luvulla. Tiede Ja Ase, 58(58), 165–202. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47834

Numero

Osasto

Artikkelit