Huoltopataljoonia ja -rykmenttejä vaiko ihan jotain muuta

Kirjoittajat

  • Mauri Etelämäki Pääesikunta

Avainsanat:

Logistiikka, huollon suorituskyky, puolustusvoimat, kehittäminen

Abstrakti

Artikkelin aluksi asetetaan perusteluiden jälkeen tarkasteltavat peruskysymykset. "Mikä on siis huoltojärjestelmämme suorituskyky tänään? Mitä huollossa oikein tapahtuu, kun keskusteluissa mainitaan huoltopataljoonat, huoltorykmentit, palvelukeskukset ja strategiset kumppanuudet? Jos tarvetta muutokselle on, niin miksi huoltojärjestelmästämme on muotoutunut nykyisen kaltainen? Ennen kaikkea, mihin huoltojärjestelmämme tulisi tulevaisuudessa kyetä - ja millainen se mahdollisesti vuonna 2020 olisi? Tässä artikkelissa tarkastellaan puolustusvoimien huoltojärjestelmän kehittymistä itsenäisyytemme alkuajoista nykypäivään ja aina 2020-1uvulle. () Huoltojärjestelmän kehittyminen on meillä ja muualla kytkeytynyt paitsi asevoimien, myös yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muutoksiin. ()Tulevaisuutta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä arvioitaessa on katsottava paitsi eteenpäin, myös sivuille ja peiliin." Lisäksi korostetaan, että on syytä katsoa myös taaksepäin, "jotta voisimme ottaa opiksi tehdyistä oikeista ratkaisuista ja virheistä."
Ensimmäisissä luvuissa käsitellään vapaussodan huoltojärjestelyjä, huoltolaitoksia ja niiden johtosuhteita sekä huollon koulutuksen alkuvaiheita ja huoltomuodostelmien organisaatiomuutoksia. Seuraavat kaksi lukua käsittelevät talvi- ja jatkosotaa huollon näkökulmasta. Alueelliseen puolustusjärjestelmään siirtyminen aiheutti omat haasteensa myös huollolle ja niitä tarkastellaan omana lukunaan. Seuraavissa luvuissa käsitellään huoltolajijaon aiheuttamia ongelmia, huoltojoukkojen tuottamista sotien jälkeen ja kumppanuusoppien hakemista ulkomailta. Tämän jälkeen tarkasteluun otetaan logistiikkajärjestelmän ensiaskeleet sekä alueellisen huoltojärjestelmän ja logistiikkalaitoksen kehittäminen. Lisäksi tarkastellaan lyhyesti liittoutumattomuuden merkitystä huoltovarmuudelle. Artikkelin loppuosassa käsitellään huollon joukkotuotantoa ja materiaalisia kysymyksiä, huollon tilannekuvan muodostamista sekä kiteytetään artikkelin keskeisin sisältö.
At the end of the book is a summary of the article in English.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2005-01-01

Viittaaminen

Etelämäki, M. (2005). Huoltopataljoonia ja -rykmenttejä vaiko ihan jotain muuta. Tiede Ja Ase, 63(63), 252–289. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47906

Numero

Osasto

Artikkelit