Voiton kaava ja johtamisjärjestelmä

Kirjoittajat

  • Jorma Jormakka Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

Voiton kaava, johtamisjärjestelmä

Abstrakti

Artikkelin johdannossa todetaan, että " Tasavahvojen osapuolten välisen kamppailun lopputulos ei yleensä ole arvattavissa. Mikäli toisella osapuolella on menetelmä, jolla se useammin voittaa, sanomme että tämä osapuoli on löytänyt voittamisen kaavan." Johdannossa tarkastellaan voittamisen kaavan periaatteita ja epäonnistumisen syitä sekä tunnettujen sotateoreetikkojen doktriineja voittamisen kaavan näkökulmassa. Seuraavassa luvussa voittamisen kaavaa ja sen vastamenetelmää sekä muita voittamisen kaavoja tarkastellaan johtamisjärjestelmien näkökulmasta sekä määritellään johtamisjärjestelmä ja sen käyttöperiaatteita. "Johtamisjärjestelmä on tekninen apuväline, jonka avulla johtaja johtaa alajohtoportaita. "Lisäksi esitellään tietotekninen järjestelmä ja tietoliikenneverkko ominaisuuksineen.
Kolmannessa luvussa, "Onko voittamisen kaavaa?", todetaan muun muassa, että " Voittamisen moderni pohjapiirustus ilmenee parhaiten Yhdysvaltain kahdessa Irakin operaatiossa." Luvussa nimetään kuusi voittamisen kaavaa ja hahmotellaan niiden sisältöä. neljännessä luvussa käsitellään voittamisen kaavaa ja johtamisjärjestelmää. Siinä oletetaan, että "moderni taistelun voiton kaava rakentuu verkkokeskeisen sodankäynnin idealle" ja luvussa tarkastellaan "verkkokeskeisen sodankäynnin perusideoiden kantavuutta voittamisen kaavana". Yhteenvedossa todetaan muun muassa, että "Ehkä suurin riski jokaisessa voittamisen kaavassa, jossa pyritään paikalliseen ylivoimaan ratkaisupisteissä liikkuvuuden avulla, on pelin sääntöjen muuttuminen."
At the end of the book is a summary of the article in English.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Jormakka, J. (2006). Voiton kaava ja johtamisjärjestelmä. Tiede Ja Ase, 64(64), 11–27. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47913

Numero

Osasto

Artikkelit