Uncertainties in Military Strategic Decision-Making

Kirjoittajat

  • Karel Neretnieks

Avainsanat:

Uncertainties, Military Strategic Decision-Making

Abstrakti

"Artikkeli kuvaa eräitä niistä faktoista, jotka tekevät sotilaallisen strategisen tason päätöksenteontuloksiltaan epävarmaksi toiminnaksi. Perusolettamuksena on, ettei puhtaasti sotilasstrategisia päätöksiä ole olemassa. Strategia on ja on todennäköisesti aina ollut alue jossa sotilaallinen komponentti on vain yksi osa, joskin tärkeä, koko yhtälöstä. Siksi tämä artikkeli fokusoi tarkastelunsa korkean tason sotilaskomentajien kohtaamiin ongelmiin, ei poliittiselle tasolle. Päällekkäisyydeltä ei kuitenkaan voi välttyä. Artikkeli käsittelee viittä tekijää, jotka vaikuttavat sotilaallisen päätöksenteon epävarmuusulottuvuuteen: aikatekijää, tiedustelua, riippuvuutta alaisista, nykyisten operaatioiden kansainvälistä luonnetta ja ylempää päätöksentekotasoa."
Artikkelista on laajempi suomenkielinen tiivistelmä kirjan lopussa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Neretnieks, K. (2006). Uncertainties in Military Strategic Decision-Making. Tiede Ja Ase, 64(64), 57–65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47916

Numero

Osasto

Artikkelit