Centre Gravity. Application und Utility of the Concept in the Modern Art of War

Kirjoittajat

  • Anders Palmgren

Avainsanat:

Centre Gravity, Modern Art of War

Abstrakti

"Artikkelin tarkoituksena on problematisoida painopisteen käsitettä nykyaikaisessa sotataidossa, johdantona laajempaan tutkimukselliseen kokonaisuuteen. Artikkelissa katsotaan, että on perusteita epäillä käsitteen soveltuvuutta nykyaikaisen sotataidon analyysissa. Käsite on osa von Clausewitzin kuvausta Napoleonin tavasta käydä sotaa.
Perusajatus on kyetä osoittamaan vihollisen voiman painopiste ja kohdentaa omien voimavarojen hyödyntäminen tähän ratkaisevan taistelun voittamiseksi. Tämä pyrkimys strategiseen menestykseen on hallinnut jo pitkään läntistä sotilaallista ajattelua. Nykyaikaiset sodat kuitenkin poikkeavat tästä ideaalista."
Artikkelista on suomenkielinen laajempi tiivistelmä kirjan lopussa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Palmgren, A. (2006). Centre Gravity. Application und Utility of the Concept in the Modern Art of War. Tiede Ja Ase, 64(64), 66–83. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47917

Numero

Osasto

Artikkelit