On the Strategic Decision-Making in the Second Persian Gulf War

Kirjoittajat

  • Juha-Antero Puistola Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

Strateginen päätöksenteko, Persianlahden sota

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan strategista päätöksentekoa toisessa Persianlahden sodassa. Kirjoittajan mukaan Yhdysvallat sotaan johtanut strateginen johto ja päätöksenteko ovat herättäneet mielenkiintoa Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. "Aiheen käsittely on usein tunnepitoista ja selkeästi kantaaottavaa, joten objektiivisen kuvan muodostaminen sotaan johtaneista tapahtumista on toistaiseksi erittäin haastavaa."
Artikkelissa käsitellään muun muassa päätöksen tekoon osallistuneet henkilöt ja syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskun vaikutuksia päätöksentekoon sekä tiedonkulkua ja henkilösuhteita. Artikkelin mukaan " Tiedonkulun ja keskusteluyhteyden katkokset johtivat osaltaan Irakin vakauttamisvaiheen puutteelliseen suunnitteluun.() Lyhyesti voidaan todeta, että kaikki operaation suunnitteluun osallistuneet osapuolet kuvittelivat jonkun toisen hoitavan jälleenrakentamisen osuuden." ()Yhdysvalloissa on virinnyt laaja keskustelu siitä, käytettiinkö valtion tiedustelukoneistoa tahallaan väärin sodan oikeuttamiseksi.
Teoksen lopussa on laajempi suomenkielinen tiivistelmä artikkelista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Puistola, J.-A. (2006). On the Strategic Decision-Making in the Second Persian Gulf War. Tiede Ja Ase, 64(64), 93–112. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47919

Numero

Osasto

Artikkelit