Puolustusvoimat yhteisöviestijänä

Kirjoittajat

  • Mika Kalliomaa Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

Yhteisöviestintä, puolustusvoimat

Abstrakti

Kirjoittajan mukaan "Puolustusvoimissa on määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti siirrytty tiedotuksesta viestintään. Tiedotusorganisaatiot ovat muuttuneet viestintäorganisaatioksi. Mielestäni tästä muutoksesta tiedottaminen on onnistunut hyvin, mutta ajatuksen viestintä on vielä pahasti kesken." Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan muun muassa puolustusvoimien ulkoista ja sisäistä viestintää sekä analysoidaan viestintää merkitysjärjestelmänä. Seuraavassa luvussa jaotellaan puolustusvoimien viestintä "pizza"-kaavioksi ja selvitellään tarkemmin jaottelua. Tämän jälkeen tarkastellaan markkinointia psykologisen sodan näkökulmana. Viimeisissä luvuissa käsitellään muun muassa maineenhallintaa, viestinnän ja tiedotuksen roolijakoa sekä viestinnän keinovalikoimaa.
At the end of the book is a summary of the article in English.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Kalliomaa, M. (2006). Puolustusvoimat yhteisöviestijänä. Tiede Ja Ase, 64(64), 128–137. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47921

Numero

Osasto

Artikkelit