Sotilaan taidosta ja tiedosta

Kirjoittajat

  • Arto Mustonen Merisotakoulu

Avainsanat:

Sotilas, tieto, taito

Abstrakti

Artikkelin johdannon mukaan "Tässä artikkelissa tarkastelen sotiluuden problematiikkaa tiedon ja taidon käsitteiden avulla. Sotilaan tehtävässä tarvitaan yhä enemmän teoreettista tietoa. Samalla sotilaan tarvitsema taito muuttuu ja lisääntyy. On erittäin tärkeää pohtia tiedon ja taidon välistä suhdetta saadaksemme jäsennettyä sotiluutta." Lisäksi siinä todetaan, että nykyisessä yhteiskunnassa tieto, sen hallinta, soveltaminen ja tuottaminen ovat yhä keskeisemmässä asemassa. Ensimmäisissä luvuissa tarkastellaan tiedon ja taidon käsitteellistä sisältöä ja merkitystä. Tutkivaa työotetta käsittelevässä luvussa todetaan sen olevan vaikeasti hahmotettava asia ja perustuvan työntekijän kykyyn reflektoida omaa työtään. Viimeisessä luvussa hahmotellaan ihanteellisen sotilaan ominaispiirteitä.
At the end of the book is a summary of the article in English.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Mustonen, A. (2006). Sotilaan taidosta ja tiedosta. Tiede Ja Ase, 64(64), 138–148. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47922

Numero

Osasto

Artikkelit