The Learning and Knowledge Creating School. Case of the Finnish National Defence College

Kirjoittajat

  • Juha Mäkinen Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

Maanpuolustuskorkeakoulu, oppiva organisaatio,

Abstrakti

"Tässä artikkelissa syvennytään Maanpuolustuskorkeakouluun aikakautena, jolloin puolustusvoimien strateginen oppivan organisaation korostaminen tapahtuu osana kehittyvää suomalaista tietoyhteiskuntaa. Artikkeli perustuu tutkimukseen, jonka päämääränä on edelleen kehittää Maanpuolustuskorkeakoulun opetuskäytäntöjä. Artikkelin kirjoittaja on lähestynyt Maanpuolustuskorkeakoulun nykyisiä opetuskäytäntöjä kaksoishermeneuttisella (käytännön ja teorian vuoropuhelua) tutkivalla lähestymistavalla vuodesta 2000 alkaen." Artikkelia varten järjestettiin viisi Kehittämislaboratorioistuntoa, jonka jälkeen haastateltiin Maanpuolustuskorkeakoulun laajennetun johtoryhmän ja tutkimusneuvoston edustajia. Artikkeli perustuu kirjoittajan väitöskirjaan.
Kirjan lopussa on suomenkielinen tiivistelmä artikkelista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Mäkinen, J. (2006). The Learning and Knowledge Creating School. Case of the Finnish National Defence College. Tiede Ja Ase, 64(64), 149–159. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47923

Numero

Osasto

Artikkelit