Beyond Training Alone: The Role of Cohesion Maximizing Group Performance

Kirjoittajat

  • Mikael Salo Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

Koulutus, ryhmäkiinteys, suorituskyky

Abstrakti

Tämä kvantitatiivinen tutkimus tarkastelee koulutuksen, ryhmäkiinteyden ja suorituskyvyn mittareiden välistä suhdetta varusmiespalveluksen aikana. Tutkimusta varten kerättiin suomalaisia varusmiehiä koskeva aineisto kyselyiden sekä arkistotietojen avulla. ()Tulokset osoittivat, että henkilöiden sitoutuminen organisaatioon (komppaniaan tai patteriin) sekä ryhmän sisäinen kiinteys vertaisten välillä olivat hyviä ryhmän suorituskyvyn selittäjiä (mallin selitysosuus oli 25 prosenttia). Toisaalta varusmiestensä itsensä arvioima henkilökohtainen suorituskyky selitettiin parhaiten institutionaalisen (armeijaan liittyvän) sitoutumisen, koulutuksen laadun, alaisten ja johtajien välisen kiinteyden sekä fyysisen suorituskyvyn avulla (selitysosuus oli 44 prosenttia). () Kokonaisuudessaan tulokset painottavat kahta havaintoa, joita ei ole aikaisemmassa kirjallisuudessa vastaavalla tavalla tarkasteltu."
Teoksen lopussa on laajempi suomenkielinen tiivistelmä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Salo, M. (2006). Beyond Training Alone: The Role of Cohesion Maximizing Group Performance. Tiede Ja Ase, 64(64), 160–174. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47924

Numero

Osasto

Artikkelit