Tutkimuksen haasteita puolustushallinnossa

Kirjoittajat

  • Juha Martelius Puolustusministeriö

Avainsanat:

Puolustushallinto, tutkimus

Abstrakti

Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan ministeriöiden roolia tutkimuksen johtajina. siinä todetaan muun muassa, että " Jokaisella ministeriöllä tulee tiede- ja teknologianeuvoston suositusten mukaan olla hallinnonalan strategiaan ja yleistavoitteisiin perustuva tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia, jota päivitetään säännöllisesti. Toinen luku käsittelee tutkimusta, arviointia ja ennakointia päätöksenteon tukena. Seuraavassa luvussa selvitetään tutkimuksen pitkän aikajänteen kokonaisuuksia seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Neljäs luku käsittelee puolustushallintoon ja muun muassa turvallistoimintaan liittyvää kotimaista ja ulkomaista tutkimusyhteistyötä. Viimeisessä luvussa käsitellään tutkimustoiminnan johtamisen haasteita ja sen alussa todetaan, että " Puolustusministeriön hallinnonalan sektoritutkimus kattaa poikkeuksellisen laajan kokonaisuuden."
At the end of the book is a summary of the article in English.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Martelius, J. (2006). Tutkimuksen haasteita puolustushallinnossa. Tiede Ja Ase, 64(64), 175–185. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47925

Numero

Osasto

Artikkelit