Tykistön ja kranaatinheittimistön erikoisampumatarvikkeet

Kirjoittajat

  • Ilkka Ikonen Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Pekka Tuovinen Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

Tykistö, kranaatinheittimistö, erikoisampumatarvikkeet

Abstrakti

Johdannon mukaan "Tässä artikkelissa tarkastellaan kranaatinheittimistön ja tykistön erikoisampumatarvikkeita ja niiden ominaisuuksia ja kehitysnäkymiä. Yksinkertaisella simuloinnilla havainnollistetaan myös ampumatarvikkeiden tulentehoa. Lisäksi pyritään herättämään ajatuksia, jotka voivat johtaa taistelutekniikan ja taktiikan kehittämiseen." Kirjoittajien mukaan epäsuoran tulen järjestelmiä ovat kranaatinheittimistö, tykistö, raketinheittimistö ja tykistöraketit. Lisäksi todetaan, että maavoimien iskukykytutkimuksessa todettiin tykistön erikoisampumatarvikkeiden olevan kustannustehokkaita. Tämän johdosta artikkelissa käsitellään "jotakin sellaisia kranaatinheittimistön ja tykistön erikoisampumatarvikkeita, jotka antavat jalkaväelle yhä paremmat mahdollisuudet suoriutua tehtävistään".
Asejärjestelmien esittelyn jälkeen seuraavissa luvuissa tarkastellaan kranaatinheittimistön ja tykistön kehittymistä, niiden erikoisampumatarvikkeita sekä pyrkimyksiä tarkkuuden parantamiseen kantaman kasvattamiseen. Viides luku käsittelee kuorma-ammusten vaikutusta jalkaväkijoukkueeseen. Luvussa tarkastellaan kranaatinheittimistön ja tykistön kuorma-ammuksia ominaisuuksia. Vaikutusta konkretisoidaan hyödyntämällä simulaatio-ohjelmaa. Yhteenvedossa muun muassa todetaan, että " Esimerkiksi kuorma-ammusten käyttö mahdollistaa sekä tykistön että kranaatinheittimistön käyttöperiaatteiden uudelleen pohtimisen."
At the end of the book is a summary of the article in English.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2006-01-01

Viittaaminen

Ikonen, I., & Tuovinen, P. (2006). Tykistön ja kranaatinheittimistön erikoisampumatarvikkeet. Tiede Ja Ase, 64(64), 236–250. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47929

Numero

Osasto

Artikkelit