KRIISIPÄÄTÖKSENTEON RATIONAALISUUS JA UKRAINAN KRIISI

  • Pekka Sivonen Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitos
Avainsanat: kriisipäätöksenteko, päätöksenteon rationaalisuus, hyperrationaaliset oletukset päätöksenteosta, Ukrainan kriisi, voimapoliittinen realismi

Abstrakti

Yksinkertaistavat oletukset rationaalisuudesta kriisipäätöksenteossa ovat jo pitkään olleet kansainvälisen politiikan tutkimuksessa kritiikin kohteena. Päätöksentekijät nojaavat tarkoitushakuisesti valikoituun informaatioon, uskomuksiinsa ja taustaideologiaansa. Päättäjät uskovat keskenään erilaisiin maailmanpolitiikan malleihin, eivätkä toimi kriiseissä yleensä hyperrationaalisella tavalla. Venäjä onkin sotatoimillaan Georgiassa vuonna 2008 ja Ukrainaa vastaan vuodesta 2014 yllättänyt lännen, koska se ei pelaa lännessä sisäistetyillä rationaalisuuden säännöillä. Toimillaan Venäjä rikkoo kansainvälistä oikeutta ja esimerkiksi ETYK-sopimusta. Tilanteessa näkyy myös voimankäytön mahdollistuminen kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa aivan uudella tavalla. Eivätkä nämä konfliktiiin lännen kanssa johtaneet Venäjän toimet ole voimapoliittisen realismin, vaan valloituspolitiikan mukaisia toimia. Realismin mukaiseksi toimintamalliksi voisi pikemminkin kuvata tämän haasteen synnyttämää Yhdysvaltain ja EU:n päättäväisyyttä luoda vastavoimaa Venäjän etenemisen muodostamalle haasteelle. Venäjä ja länsi asuttavat erilaisia rationaalisuuden maailmoita.

Kirjoittajan esittely

Pekka Sivonen, Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitos
Professori
Julkaistu
2016-03-22
Viittaaminen
Sivonen, P. (2016). KRIISIPÄÄTÖKSENTEON RATIONAALISUUS JA UKRAINAN KRIISI. Tiede Ja Ase, 73. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/55951
Osasto
Artikkelit