A LOOK TO THE FUTURE: RUSSIA’S INSTRUMENTS OF NATIONAL POWER

  • Teemu Kilpeläinen Ilmavoimien Esikunta
  • Stephen Murphy Joint Spectrum Center, USA
  • Josh Powers Joint Staff, USA
  • Michael Welch USAFRICOM
Avainsanat: Venäjä, suurvalta-asema, diplomatia, informaatio, asevoimat, talous, strategia

Abstrakti

Terrorismin vastainen toiminta ja Kaukoidän kasvanut merkitys ovat korostuneet Yhdysvaltojen harjoittamassa politiikassa kuluneen vuosikymmenen aikana. Samalla asevoimien operatiivinen ja strateginen ajattelu on siirtynyt pois perinteisestä kylmän sodan ajan uhkamallista. Venäjän politiikan muutokset ja aktiivinen sotilaallinen toiminta muun muassa Ukrainassa ovat vasta viime aikoina havahduttaneet amerikkalaiset arvioimaan Venäjän pyrkimyksiä aivan uudessa valossa. Tässä artikkelissa arvioidaan pääosin amerikkalaisiin lähteisiin perustuen Venäjän kansallisia toimintamahdollisuuksia ja -kykyjä diplomatian, informaation, asevoimien ja talouden näkökulmista (Diplomatic, Informational, Military and Economic (DIME)). Yhdysvalloissa Venäjän toimia pidetään pääsääntöisesti pyrkimyksenä palauttaa entinen suurvalta-asema takaisin. Tätä ei pidetä todennäköisenä, koska Venäjällä on arvioiden mukaan monenlaisia ja jopa ylitsepääsemättömiä haasteita voitettavanaan muun muassa talouden saralla. On todennäköistä, että Venäjä säilyy tulevaisuudessa yrityksistään huolimatta ainoastaan alueellisena voimatekijänä. Artikkeli on majuri Teemu Kilpeläisen johtaman työryhmän laatima opinnäytetyö Yhdysvaltain Joint Forces Staff Collegessa (JFSC) alkukesällä 2015. Työn ohjaajana oli Commander Michael Bissell (US Navy).

Kirjoittajien biografiat

Teemu Kilpeläinen, Ilmavoimien Esikunta
Majuri
Stephen Murphy, Joint Spectrum Center, USA
Everstiluutnantti
Josh Powers, Joint Staff, USA
Komentajakapteeni
Michael Welch, USAFRICOM
Majuri
Julkaistu
2016-03-22
Viittaaminen
Kilpeläinen, T., Murphy, S., Powers, J., & Welch, M. (2016). A LOOK TO THE FUTURE: RUSSIA’S INSTRUMENTS OF NATIONAL POWER. Tiede Ja Ase, 73. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/55952
Osasto
Artikkelit