KATSAUS SUOMALAISEN RESERVILÄISKOULUTUKSEN TUTKIMUSKENTTÄÄN

  • Otto Pekkarinen Maanpuolustuskorkeakoulu, JOSPEL
Avainsanat: reserviläiskoulutus, kertausharjoitus, vapaaehtoinen maanpuolustus

Abstrakti

Suomen kansalliseksi puolustusratkaisuksi on vakiintunut koko maan puolustaminen yleisen asevelvollisuuden avulla. Ratkaisevan tärkeä asema on kuitenkin sodan ajan joukkojen rungon muodostavalla reservillä. Artikkelissa laaditaan kokoava katsaus suomalaisesta reservin koulutuksesta analysoimalla reservin koulutukseen liittyviä tutkimuksia ja opinnäytteitä. Katsauksessa keskityttiin erityisesti kertausharjoitusten merkitykseen reserviläisten osaamisen kehittämisessä, vapaaehtoisen maanpuolustustyön asemaan ja reserviläisten omaehtoiseen toimintakyvyn ja osaamisen kehittämiseen. Laadukas reservin osaamisen kehittäminen vaatii usean toimijan tarjoamien resurssien yhteensovittamista ja käyttämistä. Oleellista on selkeä kokonaisnäkemys sodan ajan joukkojen osaamisen kehittämisen vaatimasta kokonaisuudesta läpi joukon elinkaaren. Kertausharjoitukset ovat joukon suorituskyvyn rakentamisen päämenetelmä, mutta osaamisen kehittämistä voidaan tukea merkittävästi vapaaehtoisilla harjoituksilla ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksella. Vapaaehtoisilla maanpuolustusjärjestöillä on jatkossa merkittävä asema maanpuolustustahdon ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Voidaan todeta, että reservin koulutuksen tutkimuskenttä on vielä hyvin hajanainen. Todennäköisesti ilmiötä kohtaan osoitetaan jatkossa kasvavaa tutkimuksellista mielenkiintoa, koska sitä voidaan pitää eräänlaisena asevelvollisuustutkimuksen alalajina.

Kirjoittajan esittely

Otto Pekkarinen, Maanpuolustuskorkeakoulu, JOSPEL
Kapteeni, MPKK:n tohtoriohjelmassa
Julkaistu
2016-03-22
Viittaaminen
Pekkarinen, O. (2016). KATSAUS SUOMALAISEN RESERVILÄISKOULUTUKSEN TUTKIMUSKENTTÄÄN. Tiede Ja Ase, 73. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/56946
Osasto
Artikkelit