Suomalaisen sotatieteellisen tutkimuksen painotuksia tiede ja ase -teossarjan valossa

  • Esko Vaahtolammi
Julkaistu
2017-11-16
Viittaaminen
Vaahtolammi, E. (2017). Suomalaisen sotatieteellisen tutkimuksen painotuksia tiede ja ase -teossarjan valossa. Tiede Ja Ase, 75. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/67687