SAMA TEHTÄVÄ – ERI TAUSTA. Eettisen koulutuksen mahdollisuudet kansainvälisiin tehtäviin valmistautuvien kadetti- ja reservinupseerien koulutuksessa

Kirjoittajat

  • Janne Aalto Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

kansalaissotilas, arvot, etiikka, toimintakyky, sotiluus

Abstrakti

Varusmiespalvelus muodostaa asevelvollisuusarmeijan upseeristolle yhtenäisen kokemuspohjan. Kriisinhallintatehtävissä voi hyvinkin samankaltaisissa tehtävissä toimia sekä ammattiupseereita että reservinupseereita. Heidän arvomaailmansa sekä eettinen koulutuksensa ja kasvatuksensa saattavat poiketa toisistaan merkittävästikin. Tehtävien onnistumisen kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että he ymmärtävät toistensa arvomaailmoja ja sopeutuvat niihin. Heidät on sosiaalistettava joukon osaksi myös arvojensa ja eettisten näkemystensä osalta, loukkaamatta kuitenkaan heidän identiteettiään. Sosiaalistamisen onnistumiseksi on ymmärrettävä toimintakyvyn ja sotiluuden käsitteitä ja niiden muutoksia. Varusmiespalveluksessa muodostuneeseen kokemuspohjaan sotiluudesta voidaan liittää molempien upseeriryhmien identiteettiä tukevia elementtejä. Näin voidaan tukea heidän yhteistä kokemustaan sotilaana olemisesta myös uusissa, ennalta-arvaamattomissa, tilanteissa.

Kirjoittajan esittely

Janne Aalto, Maanpuolustuskorkeakoulu

Kirjoittaja on Maanpuolustuskorkeakoulun sotilaspastori ja etiikan opettaja ja osallistuu Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatieteiden tohtoriohjelmaan.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2012-12-20

Viittaaminen

Aalto, J. (2012). SAMA TEHTÄVÄ – ERI TAUSTA. Eettisen koulutuksen mahdollisuudet kansainvälisiin tehtäviin valmistautuvien kadetti- ja reservinupseerien koulutuksessa. Tiede Ja Ase, 69. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/7465

Numero

Osasto

Artikkelit