SOSIAALINEN LIIKE SOTILAALLISENA TOIMIJANA

Kirjoittajat

  • Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulu

Avainsanat:

sosiaalinen liike, globaali jihadismi, al-Qaida, Global jihadism, Social movement

Abstrakti

Social movement as a military actor Our modern time makes it possible to civil liberties to be used in social influencing without the need to bind oneself with traditional political channels like parties or hierarchical organizations. Even though the enabling technology can be considered relatively new, the phenomenon itself is not. With great deal of generalization it can be said, that social movements have existed as long as there has been social communities and societies formed by individuals. Even so, it is generally considered that the golden age of social movements have begun in the 19th century during the industrialization and the birth of the working class. The development of social movement types had again gone toward dealing with more unmaterialistic topics and goals. These latter types of movements are generally considered to be called as new social movements. This article deals socials movements with different point of view, as a military actor or un-formal military organization. Global jihadism is been used in the article as an example for new social movement with violent ideology and proven ability to conduct destructive operations. This point of view is not unheard of, but usually one sees social movements, especially the new ones, being looked at in a different, more peaceful light. Global jihadism as a social movement has not always been in its current form. The original al-Qaida from the mid-1990’s all the way to 2001 and the beginning of the War on Terror could be considered somewhat a formal organization or “main base” of global jihadists and individuals linked to that ideology. After the fall of Taliban regime and beginning the great hunt of the al-Qaida operators, only option for the movement has been to scatter around to protect itself and to provide some kind of freedom to operate. This kind of global movement with very unpredictable actions poses great challenges to our modern security environment. In this article after presenting the global jihadism as a new social movement it’s been studied what kind of challenges opposing forces, especially US military, has had to face while trying to deny the global jihadists’ freedom to operate. Historically it is clear that opposing forces of social movements, has had to adapt on some level to the demands of the particular movement. With these ideas the article tries to make it clear in what kind of security environment western countries are dealing in and how significant changes especially US military has had to undergo while facing the threat coming from an enemy organized like a social movement. *** Moderni aikamme mahdollistaa kansalaisvapauksien hyödyntämisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen alalla ilman sitoutumistarvetta perinteisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin, jollaisina poliittiset puolueet omana aikanamme voidaan nähdä. Nopea tiedonvälitys ja median uusi sosiaalinen aalto tuovat mukanaan vaikuttamisen maailmaan sellaisia ilmentymiä, jotka mahdollistavat kansalaisten kytkeytymisen yhä tiiviimmin yhteiskunnallisen kiinnostuksensa kohteisiin ja samalla reaaliaikaisesti kommentoinnin ja vaikuttamisen näihin tekijöihin. Tällainen ilmiö ei teknologian tuoreudesta huolimatta ole uusi, vaan sosiaalisia liikkeitä voidaan katsoa esiintyneen yhtä kauan kuin on ollut yhteiskuntarakenteita ja ihmisyksilöiden muodostamia sosiaalisia yhteisöjä. Yleisesti voidaan sanoa sosiaalisten liikkeiden keskittyneen uuden aikamme historiassa poliittisen ympäristön muokkaamiseen. Liikkeiden yleismääritelmänä voidaan esittää niiden olevan yksilöistä ja yhteisöistä koostuvien edustajien linkittyneitä ryhmäkokonaisuuksia, jotka keskittyvät yksittäisiin poliittisiin tai yhteiskunnallisiin uudistus- ja muutostarpeisiin. Tässä artikkelissa käsitellään sosiaalista liikettä toiselta näkökannalta tarkastellen sitä sotilaallisena toimijana. Tapausesimerkkinä hyödynnetään globaalia jihadistista liikettä, johtuen jihadistisen ideologian selkeästä voimankäytöllisestä ja sodankäynnillisestä orientoituneisuudesta. Sosiaalisen liikkeen luonne vapaiden, tai sellaiseksi pyrkivien, yhteiskuntien sisäisenä toimijana sitoo ajatteluamme monesti liialti rauhanomaisuuteen ja parlamentarismin keinoihin. Sosiaaliseksi liikkeeksi osaltaan ympäristön pakosta muodostuttuaan globaali jihadistinen liike asettaa kuitenkin sitä vastaan suunnatuille asevoimille ja turvallisuusviranomaisille historiallisesti ennen kokemattomia sopeutumishaasteita, joiden kautta modernia turvallisuusympäristön kehittymistä ja haasteellisuutta on syytä hahmottaa.

Kirjoittajan esittely

Antti Paronen, Maanpuolustuskorkeakoulu

Kirjoittaja on yliluutnantti, sotatieteiden maisteri ja jatko-opiskelija MPKK:n Sotahistorian laitoksella

Tiedostolataukset

Julkaistu

2013-04-30

Viittaaminen

Paronen, A. (2013). SOSIAALINEN LIIKE SOTILAALLISENA TOIMIJANA. Tiede Ja Ase, 70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/7985

Numero

Osasto

Artikkelit