TILANNETIETOISUUDEN PARANTAMINEN SENSORIELEMENTTIAMMUKSELLA

Kirjoittajat

  • Tapio Saarelainen Maanpuolustuskorkeakoulu. Sotatekniikan laitos

Avainsanat:

tilannetietoisuus, sensorielementtiammus, sensorijärjestelmät, Situational Awareness, Sensor Element Munitions

Abstrakti

Taistelujen tempon kiihtyessä samassa suhteessa kasvaa tarve saada komentajien päätöksenteon tueksi ajallisesti ja sisällöllisesti mahdollisimman tarkkaa tilannetietoisuusaineistoa taistelukentältä. Taistelukentältä nopeasti ja luotettavasti saatava reaaliaikainen sensorien välittämä tilannekuva sekä raakatieto on voitava jatkojalostaa nopeasti hyödynnettäväksi tiedoksi. Vaade korostuu taistelukentällä erityisesti alemman tason taktisissa operaatioissa, joissa tilanteet vaihtuvat nopeasti ja aloitteen tempaaminen on elintärkeää. Sensorielementtiammuksella voidaan kerätä tietoa taistelukentältä, ja sensorielementtiammuksen sensorit kykenevät mittaamaan ainakin seismisiä, akustisia ja magneettisia ilmiöitä. Sensorielementtiammus voidaan toimittaa kohdealueelle organisaation käytössä olevilla asejärjestelmillä, kranaatinheittimillä sekä tykeillä. Artikkelissa kuvataan sensorielementtiammuksen käytön perusperiaatteet sekä tiedon jalostaminen ja jalostetun tiedon välittäminen komentopaikoille. Tuoreella tilannetietoisuusperustaisella tiedolla voidaan tukea taistelevan joukon komentajan päätöksentekoprosessia merkittävästi. TARGETING SITUATIONAL AWARENESS BEYOND THE EVENT HORIZON BY MEANS OF SENSOR ELEMENT MUNITION As the pace of modern warfare increases, the speed for accrued Situational Awareness accelerates as well. Especially in tactical operations, the need for relevant reconnaissance data is critical in fostering timely and effective decision making in which sensors capable to be deployable above enemy territory play an important role. Versatile military operations in the modern battlespace strive for real-time information about enemy actions. Sensors capable to detect seismic, acoustic and magnetic phenomena can be deployed to hostile areas with the assistance of mortars and howitzers. This paper describes basic principles of Sensor Element Munitions (SEMs) and discusses utilizing sensors capable of sensing motion, magnetic, infrared and electro-optical phenomena and transmitting the accrued data to command posts in real-time to offer data and tools for rapid decision making to foster mission success. Rapidly deployable airborne sensors represent versatile tools for low-level battalion and company operations. The English full text will be just after the Finnish text in the same full text article.

Kirjoittajan esittely

Tapio Saarelainen, Maanpuolustuskorkeakoulu. Sotatekniikan laitos

Kirjoittaja on majuri ja Sotatieteiden maisteri ja toimii MPKK:n Sotatekniikan laitoksella tutkijana ja tohtoriohjelman opiskelijana. The Author is a Major and Master of Military Scienses working in National Defence University at Department of Military Technology as a researcher and Doctoral Student

Tiedostolataukset

Julkaistu

2013-04-30

Viittaaminen

Saarelainen, T. (2013). TILANNETIETOISUUDEN PARANTAMINEN SENSORIELEMENTTIAMMUKSELLA. Tiede ja ase, 70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/8076

Numero

Osasto

Artikkelit