Miten merivoimat voisivat edistää luovien ratkaisujen syntymistä?

  • Ari Suominen

Abstrakti

Merivoimat on ollut taas kerran merkittävän rakenne- ja henkilöstömuutoksen kohteena viimeisten vuosien aikana. Uusien suorituskykyjen rakentaminen edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja uuden oppimista. Uudet haasteet edellyttävät organisaatiolta uusia innovatiivisia ratkaisuja ja luovuutta. Minkä- laisen ympäristön Merivoimat organisaationa tarjoaa luovien uusien ratkaisu- jen kehittämiselle?

Julkaistu
2019-12-30
Viittaaminen
Suominen, A. (2019). Miten merivoimat voisivat edistää luovien ratkaisujen syntymistä?. Tiede Ja Ase, 2019(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/88689
Osasto
Artikkelit