Tietoa julkaisusta

Ohjeita kirjoittajille

Tekstien lähetys

Tekstin voi lähettää vapaamuotoisena tekstieditorilla kirjoitettuna tiedostona yleisesti käytetyssä tallennusformaatissa (mieluiten LaTeX, mutta myös esim. Word sopii, katso tarkempia tietoja seuraavasta kohdasta). Jos lähetät tekstisi PDF-tiedostona, lähetäthän myös alkuperäistiedostot kirjan taittajan työn helpottamiseksi.

Tekstien formaatti

Vuosikirjassa julkaistavien tekstien formaatti on vapaa eli ne voivat sisältää tekstiä, kuvia, taulukoita tai muuta sisältöä. Kirjan painokoko on B5. Toimita kuvat erillisinä tiedostoina, mieluiten pdf-muodossa: vältä liian pientä tekstikokoa, jotta teksti näkyy hyvin, ja tyhjiä marginaaleja. Lähetä lähdeviitteet mielellään bibtex-tiedostona (bib). Tilastoseuran LaTeX-pohjan voit ladata tästä zip-pakettina. Lähetä sekä alkuperäiset tiedostot (tex, bib ja pdf-kuvat) että valmiiksi käännetty käsikirjoitus pdf-tiedostona.

Jos lähetät tekstin Word-muodossa, niin pyri käyttämään samanlaista muotoilua esim. lähdeviitteiden osalta kuin em. zip-tiedostossa käytetyssä pdf-dokumentissa. Lähetä myös tässä tapauksessa kuvat erillisinä, mielellään pdf-tiedostoina.

Tekstien tarkistus

Hyväksyminen

Vuosikirjan toimituskunta tekee lopullisen päätöksen käsikirjoituksen julkaisemisesta. Käsikirjoitus voidaan lähettää korjausten jälkeen uudelle arviointikierrokselle tai vaihtoehtoisesti toimitus voi ehdottaa lisäkorjauksia, hyväksyä tai hylätä käsikirjoituksen. Toimituskunta ei etukäteen sitoudu käsikirjoituksen julkaisemiseen edes pyydettyjen kirjoitusten osalta. Toimituskunnalla on oikeus muokata ja lyhentää tekstiä.

Vertaisarviointi

Vuosikirjan vertaisarvioitaviksi lähetetyt käsikirjoitukset käyvät läpi Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) julkaisemien vertaisarviointia koskevien vaatimusten mukaisesti (lisätietoa osoitteessa www.tsv.fi). Vertaisarvioinnissa käytetään vähintään kahta tohtoritasoista asiantuntijaa, jotka eivät kuulu Vuosikirjan toimituskuntaan ja ovat riippumattomia arvioitavan käsikirjoituksen kirjoittajasta. Vertaisarviointi tapahtuu ns. single blind -periaatteen mukaisesti, jolloin arvioitavan kirjoituksen tekijän nimi tulee arvioijien tietoon, mutta arvioijat itse jäävät anonyymeiksi.