Suomen talouskasvu uhkaa hyytyä ilman panostuksia inhimilliseen ja kiinteään pääomaan: Suomen Pankin pitkän aikavälin ennuste

Kirjoittajat

  • Petri Mäki-Fränti Suomen Pankki
  • Arto Kokkinen Valtiontalouden tarkastusvirasto
  • Meri Obstbaum Suomen Pankki
  • Pirkka Jalasjoki Suomen Pankki

Abstrakti

Väestön ikääntyminen ja hidas tuottavuuskasvu painavat Suomen talouden kasvunäkymiä. Jos nykyiset kehityskulut väestönkasvussa ja koulutuksessa jatkuvat, uhkana on, että inhimillisen pääoman määrä alkaa vähentyä 2040-luvulla. Inhimillisen pääoman heikko kehityskuva voi vaikuttaa negatiivisesti myös kiinteän pääoman investointeihin. Suomen kasvunäkymiin ehditään silti vielä vaikuttaa määrätietoisilla toimilla työikäisen väestön kasvun ja koulutusasteen sekä kiinteiden investointien tukemiseksi.

Kirjoittajien biografiat

Petri Mäki-Fränti, Suomen Pankki

KTT, vanhempi ekonomisti Suomen Pankin ennustetoimistossa.

Arto Kokkinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto

PhD, vanhempi ekonomisti Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnan yksikössä.

Meri Obstbaum, Suomen Pankki

KTT, toimistopäällikkö Suomen Pankin ennustetoimistossa.

Pirkka Jalasjoki, Suomen Pankki

VTM, ekonomisti Suomen Pankin ennustetoimistossa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-10-09

Numero

Osasto

Teema: Finanssipolitiikan arviointi