Ulkomaalaiset alukset ja paikalliset toimintamallit

Viipuri, Hamina ja suomalainen merenkulku 1700–1800-luvuilla

Kirjoittajat

  • Jari Ojala Jyväskylän yliopisto
  • Antti Räihä Jyväskylän yliopisto
  • Petri Karonen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

ulkomaankauppa, merenkulku, satamat, taloushistoria, Suomi

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ulkomaalaisten laivojen merkitystä Suomen ulkomaankaupassa 1700–1800-luvuilla. Meritse kulkeneen Suomen viennin ja tuonnin kokonaiskuva on ollut kyseisellä ajanjaksolla pitkään vaikeasti hahmotettavissa, sillä ulkomaalaisen tonniston merkitys erityisesti Kaakkois-Suomen ulkomaankaupassa on saanut aiemmin vain vähän huomiota.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-28

Viittaaminen

Ojala, J., Räihä, A., & Karonen, P. (2021). Ulkomaalaiset alukset ja paikalliset toimintamallit: Viipuri, Hamina ja suomalainen merenkulku 1700–1800-luvuilla. Nautica Fennica, 2018(1), 126–141. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/nauticafennica/article/view/107942