Toimituskunta

FT, dosentti Christer Kuvaja (pj.)

DI, KTM Margit Lumia

FT Tiina Miettinen

FT Jukka Partanen

FM P. T. Kuusiluoma