Toimituskunta

OTT, FM Katja Tikka
FM, YTM Iisa Aaltonen

Lisäksi julkaisulla on toimitusneuvosto, joka kokoontuu säännöllisesti useita kertoja vuodessa. Toimineuvostossa istuvat FM Magdaleda af Hällström, FT dosentti Ulla Koskinen, FT Tiina Miettinen ja FT Veli Pekka Toropainen.

Toimitusneuvoston työsjärjestys

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjan toimitusneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Toimitusneuvoston toimintakauden pituus on kolme vuotta. Jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Suomen Sukututkimusseuran hallitus nimeää toimitusneuvoston jäsenet.

Toimitusneuvoston puheenjohtajana toimii Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjan vastaava toimittaja, joka laatii esityslistan ja kutsuu neuvoston koolle noin 3–4 kertaa vuodessa. Neuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio.

Toimitusneuvoston rooli on neuvoa antava, eikä kokouksissa tehdä päätöksiä. Neuvosto ohjaa toimituskuntaa tarpeen mukaan tätä tehtävässään esimerkiksi pohtimalla yleistason linjauksia, keskustelemalla alustavasti uusien artikkeleiden aiheista, auttamalla vertaisarviointiprosessissa tai toimitustyöhön liittyvissä pulmatilanteissa. Toimitusneuvoston jäsenillä tulee olla vahvaa kokemusta sukututkimuksesta, tieteellisestä kirjoittamisesta ja/tai muusta julkaisutoiminnasta.