Varpasalon Hirvoset

Kirjoittajat

  • Juha Rouvinen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

Pohjois-Karjala, Rääkkylä, Liperi, Tohmajärvi, Pyhäselkä, Varpasalo, kaupankäynti, suvun verkostoituminen, suvun keskinäiset avioliitot, sosiaalinen asema, sukuhistorian lähteet

Abstrakti

Varpasalon Hirvosten kantaisä Pentti Hirvonen (1709–1785) muutti 1730-luvun lopulla Varpasalon saareen Rääkkylässä. Tuomiokirjojen avulla hänen isäkseen on selvinnyt 20 kilometrin päässä Liperin Roukalahdella asunut Heikki Heikinpoika Hirvonen, jonka isä Heikki Hirvonen mainitaan asuneen Roukalahdella ainakin vuodesta 1681. Vanhemman Heikki Hirvosen syntyperää ei ole asiakirjalähteiden perusteella pystytty selvittämään.

Lähdetietojen perusteella Pentti Hirvonen on ollut karjalainen kauppamies, joka on maanviljelyksen lisäksi hankkinut tuloja välittämällä kauppatavaroita. Taloudellinen aktiivisuus periytyi hänen jälkeläisilleen, jotka pystyivät kasvattamaan varallisuuttaan ja hankkimaan 1800-luvun alusta alkaen taloja mm. Jaaman, Niemisen, Oravisalon ja Rääkkylän kylistä sekä Pyhäselän Mulosta. Maakaupan vapautumisen myötä Pentti ja Elias Hirvonen saivat vuonna 1861 luvat perustaa maakaupat Rääkkylän kirkonkylään. Kaksi Juhana Hirvosta ja Simo Hirvonen taas toimivat kauppiaina Joensuussa. Aktiivisuus ilmeni sosiaalisen aseman nousuna, mikä näkyi suvun jäsenten toiminnassa seurakunnan ja kunnan luottamustehtävissä.

Luonteenomainen piirre Varpasalon Hirvosen suvulle on ollut laaja verkottuminen avioliittojen kautta sekä suvun jäsenten kesken ja vastaavien muiden karjalaisten sukujen kanssa. Kantaisä Pentin kaikki kolme aikuisikään varttunutta lasta avioituvat kolmen onkamolaisen Mikko Simosen lapsen kanssa. Simosen liikemiessuvun kautta Varpasalon Hirvoset liittyivät laajaan Tohmajärvelle ja Kiihtelysvaaraan ulottuvaan sukulaisverkostoon.

Suvun jäsenistä voidaan mainita mm. serkukset Pentti Heikinpoika Hirvonen (1764–1839) ja Pentti Pentinpoika Hirvonen (1766–1838) Varpasalosta, jotka saivat vuonna 1805 Suomen Talousseuran palkinnon taloissa tehdystä kiitettävästä työstä. Juhana Hirvonen (1798–1878) Varpasalosta sai vuonna 1854 ansioistaan Talousseuran suuren mitalin. Luottamustehtävissä toimi Jaaman Mikko Hirvonen (1810–1896), joka oli Rääkkylän kunnallislautakunnan ensimmäinen esimies. Kauppias Elias Hirvonen (1827–1910) Rääkkylän kirkonkylästä oli talonpoikaissäädyn valtiopäiväedustaja v. 1883. ”Kauppa-Pentti” Hirvonen (1826–1877) tuli puolestaan tunnetuksi talonpoikaisrunoilijana. Elinkeinoelämään jättivät merkittävät jäljet raatimies Simo Hirvonen (1839–1901) Joensuusta, joka keräsi mittavan omaisuuden sekä Johannes Wilhelm Hirvonen (1850–1883), joka oli Aamulehti-yhtiön ensimmäinen johtokunnan puheenjohtaja.

Kirjoittajan esittely

Juha Rouvinen, Itä-Suomen yliopisto

Juha Rouvinen toimii orgaanisen kemian professorina Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-11-16

Viittaaminen

Rouvinen, J. (2015). Varpasalon Hirvoset. Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja, 48, 3–71. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ssvk/article/view/53283

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit