Teaterhus och lantbruk. Den mångsysslande apotekaren C. J. Wikberg

Kirjoittajat

  • Christoffer Sundman

Avainsanat:

Vånå, Hattemala, Kestilä, Sakkila, Tavastehus, Sjundeå, Svidja, Åland, Skarpans, Helsingfors, Sibbo, Söderkulla, Skillnaden, Mustiala, Jämijärvi, Dickursby, apotek, apotekare, teaterhus, lantbruksskola, lantbrukstidning, oljeslageri, fabrikör, utställare

Abstrakti

Carl Johan Wikberg föddes 25.5.1816 i Hattelmala, Vånå socken, som sjätte barnet till bokhållaren Emanuel Wijkberg och hans hustru Anna Gustava Nygrén. Carl Johan inledde sin skolgång i Tavastehus trivialskola, och fick 1830 anställning som farmacielev på Gustaf Adolf Bjuggs apotek i Tavastehus. Efter avlagd farmaceutexamen flyttade Wikberg till S:t Petersburg där han konditionerade på Forsmans apotek. Fyra år senare återvände han till Finland, och 1841 avlade han provisorsexamen. Wikberg grundade Apoteket vid Skillnaden i Helsingfors, som öppnades år 1854 och leddes dess verksamhet fram till 1863. I likhet med många andra apotekare och borgare och handelsmän var han vid sidan av sin egentliga förvärvsverksamhet också engagerad i stadens olika kommittéer och direktioner. Speciellt aktiv var han i det nya teaterhusbolag som 1860 lät uppföra ett nytt teaterhus i sten vid Skillnaden. Wikberg invaldes i teateraktiebolagets direktion och ledde som verkställande direktör bolagets verksamhet fram till branden i maj 1863. Det första stående teatersällskapet i Finland uppsattes på teatern under Wikbergs tid. Wikberg sysslade också med industriell verksamhet, precis om många av hans kolleger; på 1870- och 1880-talen ägde han bl.a. Dickursby oljeslageri, föregångaren till nuvarande Tikkurila Oy. Wikbergs intressesfär sträckte sig dock ännu längre än så. Den senare hälften av sitt liv ägnade han sig främst åt modernäringen, lantbruket. Åren 1859–1876 ägde han Söderkulla gård i Sibbo där han grundade han en jordbruksskola. I egenskap av skolföreståndare, lärare, föreningsaktiv, affärsman och utredningsman arbetade han ivrigt för att befrämja själva lantbruket samt dess binäringar, i synnerhet konstgödslingen, mejeriverksamheten och hemslöjden ända fram till sin bortgång i mars 1886.

Kirjoittajan esittely

Christoffer Sundman

Christoffer Sundman är europapatentombud och medlem i nätverket för 1800-talsstudier.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-11-18

Viittaaminen

Sundman, C. (2015). Teaterhus och lantbruk. Den mångsysslande apotekaren C. J. Wikberg. Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja, 48, 232–268. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ssvk/article/view/53311

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit