Punaisten voimien offensiivinen sodankäynti Suomen vapaussodassa

Kirjoittajat

  • J. Kivikari Pääesikunta

Avainsanat:

Vapaussota, sisällissota, hyökkäyssota, punaiset

Abstrakti

Artikkelin kirjoittaja toteaa alussa, että kyseessä on arvosteleva tarkastelu. Hän korostaa, että tasapuolinen arvostelu edellyttää punaisten käytössä olleen sodankäyntivälineen tuntemista, "sillä vasta nämä tuntemalla voimme täysin objektiivisesti arvioida niitä vaikeuksia, joita punaisella johdolla oli voitettavana, ja välttyä parhaiten jälkiviisaudesta ja arvottomasta spekulaatiosta". Aluksi artikkelissa tarkastellaan punaisten organisaatiota ja taktiikkaa ja erityisesti ylimmän tason johtamistoimintaa. Päällystön todetaan olleen pääosin vailla sotilaskoulutusta. Joukkojen organisaatiota ja taistelukelpoisuutta arvioitaessa todetaan, että kyseessä oli tyypillinen vallankumousjoukko vailla kuria ja järjestystä. Myös venäläisten joukkojen taistelukunnon todetaan olleen heikon. Helmikuun ja maaliskuun offensiivit käsitellään ja niiden toimia arvioidaan seikkaperäisesti eri tasoilla ja eri rintamilla. Lopuksi luodaan lyhyt katsaus muiden rintamien toimintaan. Yhteenvedossa muun muassa todetaan, että "Vaikka siis virheitä ilmeisesti tehtiin sekä ylijohdon että keskijohtojen tasolla, eivät ne mielestäni olleet niin karkeita, ettei suotuisiin tuloksiin olisi voitu päästä, jos käytettävissä olisi ollut operaatiokykyinen armeija." Artikkelia täydentävät muutamat esimerkit annetusta käskyistä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1934-01-01

Viittaaminen

Kivikari, J. (1934). Punaisten voimien offensiivinen sodankäynti Suomen vapaussodassa. Tiede Ja Ase, 2(2), 8–47. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47258

Numero

Osasto

Artikkelit