Ase- ja ampumatarviketeollisuuden liikekannallepano Saksassa maailmansodan alussa.

Kirjoittajat

  • Y. A. Haahti Puolustusvoimat

Avainsanat:

Liikekannallepano, Saksa, aseteollisuus, logistiikka

Abstrakti

Johdannossa kuvataan miten Saksa 1914 alkaen saarrettiin kaupallisesti, joka melko nopeasti tyrehdytti melkein kaiken Saksaan tapahtuvan tuonnin. "Sodan puhkeaminen pakotti saksalaiset ryhtymään tarmokkaisiin ja kiireellisiin toimenpiteisiin; rauhassa suoritetun suunnittelutyön sijaan heidän oli nyt nopeasti pantava käyntiin laaja teollisuuskoneisto..." Luvussa esitellään raaka-aineiden hankinnan järjestelyjä, korvikkeiden käyttöä ja työvoiman hankintaa. Aseiden ja ampumatarvikkeiden valmistusta käsittelevässä luvussa tarkastellaan aseiden (kiväärit, konekiväärit, tykistö) täydennystä. Ampumatarvikkeiden täydennystoimenpiteet eri vaiheineen esitellään seuraavassa luvussa. Artikkelin lopun tarkastelussa tuodaan esille, mitä opittavaa Saksan järjestelyistä ja niiden toteutumisesta olisi omia järjestelyjämme varten.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1935-01-01

Viittaaminen

Haahti, Y. A. (1935). Ase- ja ampumatarviketeollisuuden liikekannallepano Saksassa maailmansodan alussa. Tiede Ja Ase, 3(3), 226–253. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47273

Numero

Osasto

Artikkelit