Strategia toisessa maailmansodassa

  • K. J. Mikola Sotakorkeakoulu
Avainsanat: Strategia, toinen maailamansota

Abstrakti

Kirjoittaja rajaa aihealueen: "Huomiota eri sotaakäyvien strategisista ratkaisuista ja niiden perusteita sekä niitä koskevia arviointeja." Hän toteaa johdannossa, että "esitetyt ajatukset perustuvat suurelta osin tapahtuneen nojalla muodostettuun käsitykseen ja toiminnan perustella tehtyihin johtopäätöksiin". Artikkelissa ei käsitellä itse sotatapahtuma, vaan niihin viitataan lyhyesti tarpeen mukaan. Johdannossa määritellään perustaksi strategian ala ja eri lajit. Toisessa luvussa tarkastellaan saksalaisten strategiaa, ottaen ensin esille kansalliset erityispiirteet, jonka jälkeen tarkastellaan saksalaisten sodan kulkua. Käsittelyssä ovat Puolan, Norjan, Ranskan, Balkanin ja Afrikan sodat, sota Neuvostoliittoa vastaan sekä sota "toisella rintamalla". Lisäksi käsitellään saksalaisten meri- ja ilmasodankäyntiä sekä totaalisen ja strategisen johdon keskinäisiä suhteita.
Kolmannessa luvussa, "Venäläinen strategia, käsitellään kansallisia erikoispiirteitä ja strategista alkutilannetta sekä neuvostostrategiaa sodassa sen eri vaiheineen. Erityistarkastelussa ovat partisaanit ja lisäksi käsitellään venäläistä meri- ja ilmastrategiaa sekä totaalisen ja strategisen johdon suhteita.
Neljännessä luvussa kohteena on angloamerikkalainen strategia, jossa tarkastellaan muun muassa strategiaa Euroopassa ja Afrikassa sekä Tyynen meren piirissä. Lisäksi käsitellään ilmastrategiaa Euroopan sodassa. Viimeisessä luvussa suoritetaan vertaileva yhteenveto todeten mm. "Toisen maailmasodan strategia on ollut kussakin sotivassa maassa niiden käytettävissä olevien sotilaallisten selviytymiskeinojen järjestelmä sekä henkisesti että aineellisesti."
Julkaistu
1950-01-01
Viittaaminen
Mikola, K. J. (1950). Strategia toisessa maailmansodassa. Tiede Ja Ase, 8(8), 63 - 130. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47304
Osasto
Artikkelit