Jalkaväen asejärjestelmän tutkimus ja tulivaikutuksen kokeilut Somessa ennen talvisotaa

Kirjoittajat

  • Martti Terä

Avainsanat:

Jalkaväki, asejärjestelmä, kokeilut, 1930-luku

Abstrakti

Kirjoittaja toteaa johdannossa, että eräissä tutkimuksissa on lähteiden puuttuessa väitetty 1930-luvulta puuttuneen määrätietoisen suunnittelun. "Seuraavassa esityksessä pyritään selostamaan eräitä vuosina 1934 - 1936 toimitettuja, melkoisen laajoja kokeiluja, joiden tarkoituksena oli maavoimiemme jalkaväen asejärjestelmän ja käyttömenetelmien kehittämisen mahdollisuuksien tutkiminen." Artikkeli perustuu kirjoittajan laatimaan laajempaan selvitykseen. Toisessa luvussa kuvataan lyhyesti maavoimien asejärjestelmä 1930-luvulla. Seuraavassa luvussa, "Asejärjestelmän kehityssuunnitelmat", tarkastellaan kenttätykistön ja jalkaväen asejärjestelmien kehityssuunnitelmia.
Neljäs luku käsittelee jalkaväen asejärjestelmän suunnitteluun liittynyttä kokeellista tutkimusta 1930-luvulla. Yleisten perusteiden lisäksi siinä käsitellään uuteen tutkimukseen johtaneita vaikuttimia, joista keskeisenä olivat tulen vaikutuksen arvioinnissa sekä tulen ja liikkeen keskinäisissä suhteissa todetut ongelmat. Luvun lopussa tarkastellaan muun muassa panssarintorjunnan alustavia tutkimuksia. Seuraavassa luvussa, "Jalkaväen asejärjestelmän kokeellinen selvittely vuonna 1934", selvitetään yksityiskohtaisesti tutkimuksen suunnittelua, metsätaistelukokeiden järjestelyjä ja eritellään kokeiden tuloksia sekä esitellään tehtyjä taktisen toiminnan johtopäätöksiä. Seuraava luku käsittelee lyhyesti asejärjestelmän kehittämiseksi tehtyjä johtopäätöksiä. Tämän jälkeen otetaan selvittelyyn tulivaikutuskokeilut vuosina 1935 -1936 ja sen yhteydessä tehdyt kokeilut Perkjärvellä ja Rautakorvessa sekä käsitellään yksityiskohtaisesti Rautakorven kokeilujen tuloksia. Artikkelin lopussa tarkastellaan lyhyesti asejärjestelmän käyttömenetelmän optimointia, jossa muun muassa korostetaan maastomme erityisominaisuuksia aseiden käytön kannalta. Luvun liitteenä on taulukko Uomaan ampumakokeiden tuloksista.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1966-01-01

Viittaaminen

Terä, M. (1966). Jalkaväen asejärjestelmän tutkimus ja tulivaikutuksen kokeilut Somessa ennen talvisotaa. Tiede ja ase, 24(24), 51–115. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47457

Numero

Osasto

Artikkelit