Suomalaisten saksalaisille joukoille suorittamat kuljetukset Suomen sodassa 1941- 1945

  • Pentti Karppinen Puolustusvoimat
Avainsanat: Kuljetukset, saksalaiset, jatkosota, logistiikka

Abstrakti

"Tämän työn tarkoituksena on selvittää saksalaisille joukoille vv. 1940-45 Suomessa suoritetut kuljetukset ja niistä erityisesti rautatiekuljetukset. Sen sijaan muita kuljetuksia käsitellään vain edellä mainittuun liittyvänä osatekijänä. Pääpaino on asetettu kuljetuksien johtamiseen ja järjestelyyn, koska niiden merkitys pitkistä kuljetusmatkoista johtuen muodostui ratkaisevaksi." Työn tärkeimmät lähteet ovat Päämajan huoltopäällikön esikunnan ja rautatiehallituksen sotilastoimiston sodanaikaiset arkistot sekä eräät saksalaiset julkaisut ja haastattelut.
Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan kuljetusmuotojen toimintaa ja johtamista ennen Suomen sodan alkamista. Seuraavassa luvussa, käsiteltäessä saksalaisten kanssa tehtyä kauttakulkusopimusta, tuodaan esille muun muassa kauttakulkuliikenteen organisaatioita Saksassa ja Suomessa Kolmas luku käsittelee saksalaisten joukkojen kuljetuksia Suomessa ja siinä on artikkelin painopiste. Yksityiskohtaisessa tarkastelussa ovat aluksi saksalaisten keskityskuljetukset 1941. Tämän jälkeen selvitetään liikkuvan kaluston tarvetta, käyttöä ja hankintoja vuosina 1941 - 44 ja tarkastellaan esimerkiksi junavaunumäärien tarkkuudella, taulukkoja hyödyntäen kuljetustilannetta vuosina 1942 - 43 ja vuonna 1944. Lisäksi tuodaan esille Hyrynsalmen-Kuusamon kenttäradan rakentaminen ja saksalaisten yhtymien kuljetukset kesällä 1944 Etelä-Suomen alueella. Viimeisessä luvussa käsitellään lyhyesti saksalaisten suorittamia hävitystöitä sekä Pohjois-Suomen ratojen jälleenrakentamista. Yhdistelmässä muun muassa todetaan, että kuljetuksia vaikeutti merkittävästi rautateiden puute.
Viittaaminen
Karppinen, P. (1). Suomalaisten saksalaisille joukoille suorittamat kuljetukset Suomen sodassa 1941- 1945. Tiede Ja Ase, 24(24), 202 - 249. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47460
Osasto
Artikkelit