Vesistöjen ylityskykyisten taisteluajoneuvojen osuus ulkovaltojen organisaatiossa ja niiden käyttömahdollisuudet oloissamme

Kirjoittajat

  • R. Hastio Puolustusvoimat

Avainsanat:

Vesistöt, taisteluajoneuvot, ylityskyky

Abstrakti

Artikkelissa vesistön ylityskykyisen taisteluajoneuvon perusvaatimuksena on, että "ajoneuvo kykenee siihen kuuluvin rakenteellisten välinein liikkumaan maalla ja ylittämään vesiesteitä". Esityksessä rajoitutaan iskuportaan taistelussa tai aivan niiden välittömässä tukemisessa käytettäviin ajoneuvoihin. Organisaatiotarkastelussa on painopiste Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen maavoimien divisioonissa ja lisäksi käsitellään Länsi-Saksan ja Ruotsin ajoneuvoja.
Toisessa luvussa pyritään selvittämään vesistön ylityskykyisten taisteluajoneuvojen määrällistä osuutta ja käyttöperiaatteita joukkojen kokoonpanoissa. Lisäksi tarkastellaan suomalaisia oloja varten ajoneuvoissa mahdollisesti tehtäviä muutoksia. Seuraavassa luvussa selvitellään taisteluajoneuvojen käyttömahdollisuuksia vesistöjen ylityksissä ja vesiperäisillä alueilla eri vuodenaikoina. Viimeisessä luvussa yhdistetään aikaisempien lukujen perusteet ja tarkastellaan kyseessä olevien ajoneuvojen vesistön ylitysmahdollisuuksien vaikutusta joukkojen toimintaan ja kokoonpanoon maamme eri alueilla. Yhdistelmässä muun muassa korostetaan kokeellisten tutkimusten tärkeyttä, mikäli halutaan olla varmoja ko. ajoneuvojen käyttömahdollisuuksista.
There is summary in English at the end of the article.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1968-01-01

Viittaaminen

Hastio, R. (1968). Vesistöjen ylityskykyisten taisteluajoneuvojen osuus ulkovaltojen organisaatiossa ja niiden käyttömahdollisuudet oloissamme. Tiede ja ase, 26(26), 290–342. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47480

Numero

Osasto

Artikkelit