Saksalaisten joukkojen sopivuus sodankäyntiin Pohjois-Suomessa vv. 1941-1945

Kirjoittajat

  • S. Ahto Taistelukoulu

Avainsanat:

Lapin sota 1941-1944, saksalaiset joukot, soveltuvuus, logistiikka

Abstrakti

Pohjois-Suomessa taisteli vuonna 1941-1945 noin 200 000 saksalaista sotilasta. Eri vaiheiden jälkeen oli joukkojen pystyttävä irtautumaan taisteluista ja siirtymään pois Lapista olosuhteissa, joita saksalaiset itse pitivät lähes ylivoimaisina. "Seuraavassa tutkimustyössä tarkastellaan eri näkökulmista, miten Pohjois-Suomeen tuodut joukot soveltuivat täyttämään niille, annetut tehtävät. Kuten sotamarsalkka Mannerheim totesi jo 15.9.1941, saksalaisten määrä oli sinänsä riittämätön, jotta he olisivat voineet selviytyä heille alun perin annetusta tehtävästä. Tähän ongelmaan ei jäljempänä ole kuitenkaan paneuduttu, vaan yksinomaisena tarkoituksena on vastata vain soveltuvuutta koskevaan kysymykseen." Kirjoittajan mukaan jälkiviisautta on pyritty välttämään ja tutkimus on rajattu koskemaan pääasiassa vain Saksan maavoimia. Ilmavoimia on tutkittu, jos ne ovat välittömästi vaikuttaneet maavoimien taisteluun. Päälähteiksi on johdannossa mainittu saksalaisten joukoissa palvelleiden suomalaisten yhteysupseereiden viikoittaiset toimintakertomukset vuosilta 1942-44 sekä 20. Vuoristoarmeijan Esikunnan asiapaperit, koskien joukon tilaa ja kuntoa. Lisäksi on hyödynnetty suhteellisen runsasta saksalaista muistelmakirjallisuutta.
Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan joukkojen organisaatiota ja johtosuhteita käsitellen ensin armeijaa ja armeijakuntia. Tämän jälkeen tarkastellaan vuoristodivisioonia, jalkaväkidivisioonia, SS-Divisioona Nordia sekä eräitä muita yhtymiä. Lopuksi tuodaan esille eräitä organisaation ja johtosuhteiden erikoisuuksia. Toisessa luvussa , "Aseistuksen määrä ja laatu", esitellään kiväärikaliiperisten aseet, kranaatinheittimistö, passarintorjunta-aseet, panssarivaunukalusto sekä kenttätykistö ja raketinheittimistö. Lisäksi käsitellään lyhyesti ampumatarviketilannetta, lentokone- ja ilmatorjuntakalustoa. Seuraavissa luvuissa tarkastelun kohteena ovat muu sotavarustus ja koulutustaso sekä taktiikka hyökkäyksessä, puolustuksessa ja viivytyksessä. Viimeisessä luvussa käsitellään mielialaa ja taistelutahtoa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

1974-01-01

Viittaaminen

Ahto, S. (1974). Saksalaisten joukkojen sopivuus sodankäyntiin Pohjois-Suomessa vv. 1941-1945. Tiede Ja Ase, 32(32), 151–194. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47543

Numero

Osasto

Artikkelit