Puolustuspoliittinen päätöksenteko ja puolustushallinto Suomessa ja eräissä muissa maissa

  • T. Kokkonen Puolustusvoimat
Avainsanat: Puolustuspolitiikka, päätöksenteko, puolustushallinto

Abstrakti

Johdannon mukaan "Hallinnoksi kutsutaan yleensä valtion toimintaa tehtäviensä ja tarkoitustensa toteuttamiseksi. Hallinto käsittää siis täytäntöönpanovaltaan kuuluvan toimivallan käyttämisen. Nykyajan valtiossa kuitenkin myös hallinnon puitteissa esiintyy toimintaa, joka on asiallisesti verrattavissa lainsäädäntöön. Tässä kirjoituksessa käsitellään pääasiassa edellä esitetyssä mielessä valtionhallinnon erästä osaa - puolustushallintoa. Tämän lisäksi käsitellään puolustuspoliittista päätöksentekojärjestelmää ja sen valvonnan yhteydessä lainsäädäntöön liittyviä seikkoja." Puolustushallinnolle todetaan olevan kaksi merkitystä, joista toinen tarkoittaa kaikkien viranomaisten maanpuolustukseen tähtäävää toimintaa. Toinen merkitys pitää sisällään hallinnon, joka käsittää rauhan aikana vain puolustusvoimat sekä sodan aikaiset puolustusvoimat mukaan lukien rajavartiolaitos. "Hallintokäytännössä puolustushallinto sanaa käytetään yleensä merkitsemään hallintoa puolustusministeriön hallinnonalalla." Puolustushallintoa sääteleviä säädöksiä tarkastellaan jäljempänä pääasiassa vain lakien ja asetusten sekä hieman ministeriön päätösten puitteissa. Puolustushallintoa käsitellään rauhanajan toimintana, jolloin rajavartiolaitos on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Puolustuspoliittisen päätöksenteon tarkastelussa käsitellään toimeenpanovallan lisäksi myös eri johto- ja valvontaelinten toimintaa ja niiden vaikutusmahdollisuuksia ja keskinäisiä suhteita.
Puolustushallinnon tarkastelussa pääesikunta on alin käsiteltävä organisaatiotaso. Puolustusministeriön tehtäviä ja toimialaa käsitellään hieman laajemmalti kuin muuta puolustushallintoa. Ulkomaisista puolustuspoliittisista päätöksentekomalleista on pyritty ottamaan esille muutama tyypillinen esimerkki, keskittyen vain organisaation ja päätöksentekojärjestelmän ylätasolle. Kunkin maan järjestelmä esitetään lähinnä kaavion avulla. Ruotsin järjestelmää on käsitelty muita laajemmalti.
Viittaaminen
Kokkonen, T. (1). Puolustuspoliittinen päätöksenteko ja puolustushallinto Suomessa ja eräissä muissa maissa. Tiede Ja Ase, 35(35), 272 - 321. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47575
Osasto
Artikkelit